വളര്‍ച്ചാ അനുമാനത്തില്‍ കുറവ് വരുത്തി വിദഗ്ധര്‍എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്‍ രൂപീകരിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്രംഏറ്റവുമധികം വിദേശ നാണയശേഖരമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നാലാംസ്ഥാനംക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സികള്‍ നേട്ടത്തില്‍സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാര വിതരണം തുടർന്നേക്കും

പുതിയ ഉത്പന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് സിസിഎൽ പ്രോഡക്ട്സ്

ഡൽഹി: പ്രമുഖ കോഫി ബ്രാൻഡായ സിസിഎൽ പ്രോഡക്ട്സ് തങ്ങളുടെ സസ്യാധിഷ്ഠിത മാംസ ഉൽപ്പന്ന ബ്രാൻഡായ ‘കോണ്ടിനെന്റൽ ഗ്രീൻബേർഡ്’ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആഗോളതലത്തിൽ സുസ്ഥിരത, പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം, വ്യാവസായിക മാംസ പാക്കിംഗ്, ഫ്ലെക്സിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണരീതികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ അവബോധം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് സിസിഎൽ പ്രോഡക്ട്സ് (ഇന്ത്യ) പറഞ്ഞു. അതിനാൽ, വ്യവസായ ഗവേഷണത്തെയും വളർച്ചാ സാധ്യതകളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി കോണ്ടിനെന്റൽ കോഫി (CCL) അതിന്റെ ‘കോണ്ടിനെന്റൽ ഗ്രീൻബേർഡ്’ ബ്രാൻഡിനൊപ്പം സസ്യാധിഷ്ഠിത മാംസ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിക്കൊണ്ട് ഫ്രോസൺ ഫുഡ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു.

ഈ സമാരംഭത്തോടെ, ഈ വിഭാഗത്തിലെ മുൻനിരക്കാരാകാൻ സിസിഎൽ പ്രോഡക്ട്സ് പദ്ധതിയിടുന്നു. കോണ്ടിനെന്റൽ ഗ്രീൻബേർഡിനൊപ്പം, സിസിഎൽ തുടക്കത്തിൽ നാല് ഉത്പന്നങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. ആഗോള കോഫി വിപണിയിലെ ഒരു ഇന്ത്യൻ കോഫി കമ്പനിയാണ് സിസിഎൽ പ്രോഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ്. കോഫി കയറ്റുമതി, സ്വകാര്യ ലേബൽ നിർമ്മാണം, കോണ്ടിനെന്റൽ ബ്രാൻഡഡ് കോഫികൾ എന്നിവയുടെ ബിസിനസിൽ കമ്പനി വിജയകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കമ്പനിയുടെ ഏകീകൃത അറ്റാദായം 7.11 ശതമാനം വർധിച്ച് 52.70 കോടി രൂപയായിരുന്നു. നിലവിൽ ബിഎസ്ഇയിൽ കമ്പനിയുടെ ഓഹരി 406.55 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നത്.

X
Top