പലിശ നിരക്കില്‍ ആര്‍ബിഐ ഇത്തവണയും മാറ്റം വരുത്തിയേക്കില്ല; റിപ്പോ നിരക്ക് 6.5 ശതമാനത്തിൽ നിലനിർത്തുമെന്ന് വിലയിരുത്തൽഎഫ്പിഐ സെപ്തംബറിൽ 14,767 കോടി രൂപയുടെ അറ്റ വില്പനസെപ്റ്റംബറിലെ ജിഎസ്‌ടി വരുമാനം 1.62 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർന്നുരാജ്യത്തെ മുഖ്യ വ്യവസായ മേഖലകളിൽ 12% വളർച്ചഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾക്കും കാസിനോകൾക്കും നാളെ മുതൽ 28% ജിഎസ്ടി
lic-logo

Calendar of Events

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

S Sun

2 events,

0 events,

4 events,

1 event,

1 event,

2 events,

7 events,

5 events,

0 events,

4 events,

2 events,

3 events,

2 events,

2 events,

3 events,

3 events,

3 events,

6 events,

2 events,

1 event,

1 event,

2 events,

1 event,

1 event,

1 event,

6 events,

1 event,

0 events,

3 events,

1 event,

2 events,

0 events,

2 events,

0 events,

1 event,

1 event,

2 events,

1 event,

X
Top