ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയിൽ കമ്പനി കേന്ദ്രികൃത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം 597.94 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സേവന കയറ്റുമതി 10.8 ശതമാനം ഉയർന്നു1.1 ലക്ഷം കോടിയുടെ പ്രതിരോധക്കരാറിന് അനുമതിനവംബറിലെ ജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.68 ലക്ഷം കോടി രൂപ

സെപ്തംബർ പാദത്തിൽ റിന്യൂ 377 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായം രേഖപ്പെടുത്തി

ഹരിയാന : ഉയർന്ന വരുമാനത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ 2023 സെപ്തംബർ പാദത്തിൽ ക്ലീൻ എനർജി കമ്പനി റിന്യൂ 377.1 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു .

കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബർ കാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ അറ്റ ​​നഷ്ടം 98.6 കോടി രൂപയായിരുന്നുവെന്ന് കമ്പനി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

മൊത്ത വരുമാനം മുൻ വർഷം ഇതേ പാദത്തിലെ 2,240.9 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 2,863.2 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. ഇബിഐടിഡിഎ 2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 1,820.9 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 2,129.8 കോടി രൂപയായിരുന്നു.

2023 സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ, കമ്പനിയുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ സൗരോർജ്ജത്തിന്റെയും കാറ്റിന്റെയും ശേഷി ഉൾപ്പെടെ 13.8 ജിഗാവാട്ട് ആണ്, ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഇത് 13.4 ജിഗാവാട്ട് ആയിരുന്നു.

X
Top