ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയിൽ കമ്പനി കേന്ദ്രികൃത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം 597.94 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സേവന കയറ്റുമതി 10.8 ശതമാനം ഉയർന്നു1.1 ലക്ഷം കോടിയുടെ പ്രതിരോധക്കരാറിന് അനുമതിനവംബറിലെ ജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.68 ലക്ഷം കോടി രൂപ

എസ്ബിഐ വീകെയർ പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടി

മുംബൈ : മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 5 മുതൽ 10 വർഷം വരെയുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക് ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക് നൽകുന്ന എസ്ബിഐ വീകെയർ-ന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയപരിധി മാർച്ച് 31 വരെ നീട്ടി.എസ്ബിഐ വീകെയറിന് 7.50% ആണ് പലിശ നിരക്ക്.

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് എസ്ബിഐ 0.50% ഉയർന്ന പലിശനിരക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, സാധാരണ സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്ക് 7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്ക് 3.50% മുതൽ 7.50% വരെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.

ആദായനികുതി നിയമങ്ങളാൽ ടിഡിഎസ് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.ഐടി നിയമങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള നികുതി കിഴിവിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നിക്ഷേപകന് ഫോം 15G/15H സമർപ്പിക്കാം.

എച് ഡിഎഫ് സി ബാങ്ക് സീനിയർ സിറ്റിസൺ കെയർ എഫ് ഡി ,
5 വർഷം 1 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ കാലാവധിയിൽ നിലവിലുള്ള 0.50% പ്രീമിയത്തേക്കാൾ 0.25% അധിക പ്രീമിയം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് വെബ്‌സൈറ്റ് പ്രകാരം 2023 നവംബർ 7 വരെ ഓഫർ സാധുവാണ്. എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 3.5% മുതൽ 7.75% വരെ പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് ഗോൾഡൻ ഇയേഴ്‌സ് എഫ്‌ഡി,
5 വർഷത്തിന് മുകളിലുള്ള കാലയളവിലേക്ക് നിലവിലുള്ള 0.50% പ്രീമിയത്തേക്കാൾ 0.10% അധിക പ്രീമിയം ബാങ്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. സ്കീമിന് കീഴിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പലിശ നിരക്ക് 7.50% ആണ്.നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2024 ഏപ്രിൽ 30 ആണ്.ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 3.5% മുതൽ 7.65% വരെ പലിശ നിരക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.15 മാസം മുതൽ 2 വർഷം വരെ 7.65% ആണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക്.

X
Top