ഇത്തവണയും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് റെയിൽവേ ബജറ്റും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന കേന്ദ്ര ബജറ്റ്ടെലികോം മേഖലയുടെ സമഗ്ര പുരോഗതി: വിവിധ കമ്പനികളുമായി ചർച്ച നടത്തി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥയുടെ കുതിപ്പ് പ്രവചിച്ച് രാജ്യാന്തര ഏജൻസികൾസംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പമ്പുകളിലും 15% എഥനോൾ ചേർത്ത പെട്രോൾഅഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഭവനവായ്പ വിപണി ഇരട്ടിയിലധികം വളർച്ച നേടും

ഏപ്രിലിൽ കത്തിപ്പോയത് 255 ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ

കണ്ണൂര്: ഉയര്ന്ന വൈദ്യുതി ലോഡ് താങ്ങാനാകാതെ ഏപ്രിലില് കേരളത്തില് കത്തിയത് 255 ട്രാന്ഫോമാര്മറുകള്. വൈദ്യുതിവകുപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തില് ആദ്യമായാണ് അധിക ലോഡ് കാരണത്താല് ഇത്രയും ട്രാന്ഫോ്റര്മറുകള് കത്തുന്നത്.

2023-24 സാമ്പത്തിക വര്ഷം കേരളത്തില് വിവിധ കാരണങ്ങളാല് കത്തിയത് 1100 ട്രാന്ഫോര്മറുകളാണ്. ശരാശരി ഒരുമാസം 85 എണ്ണം.

ഒരു 100 കെ.വി.എ. ട്രാന്ഫോര്മര് സ്ഥാപിക്കാന് 2.50 ലക്ഷത്തിനു മുകളിലാണ് ചെലവ്. ഏപ്രിലില്മാത്രം ആറു കോടിരൂപയ്ക്കുമുകളില് നഷ്ടം വന്നു. ഒരു 11 കെ.വി. ട്രാന്ഫോസ്ര്മര് പരിധിയില് ശരാശരി 600-700 ഗാര്ഹിക ഉപയോക്താക്കളുണ്ട്.

കത്തിയവയ്ക്കുപകരം ട്രാന്ഫോരൂര്മര് നല്കാനാകാതെ അന്തംവിട്ട് നില്ക്കുകയാണ് വൈദ്യുതിവകുപ്പ്. കഴിഞ്ഞവര്ഷം ഏപ്രില്-മേയ് മാസം പീക്ക് ലോഡ് 5024 മെഗാവാട്ട് ആയിരുന്നു. ഈ ഏപ്രിലില് അത് 5500 മെഗാവാട്ടായി. 500 മെഗാവാട്ട് അധികം വന്നു. ട്രാന്ഫോമറുകള്ക്ക് പ്രവര്ത്തനഭാരം കൂടി.

11 കെ.വി. ലൈനില് ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി ലഭ്യത കുറഞ്ഞപ്പോള് വോള്ട്ടേജ് കുറഞ്ഞു. സെറ്റ് ചെയ്ത ആംപിയര് പരിധിക്കുമുകളില് ലോഡ് വന്നപ്പോള് ട്രാന്ഫോകെര്മറുകള് ചൂടായി കത്തുകയായിരുന്നു.

ഒരു 11 കെ.വി. ഫീഡറില് മൂന്ന് മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയാണ് ശേഷി. അതില് കൂടുമ്പോഴാണ് തകരാര് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം സബ്സ്റ്റേഷനുകളുടെയും പ്രവര്ത്തനം താത്കാലികമായി നിലച്ചു.

2023-24 വര്ഷം 1198 ട്രാന്ഫോസ്ര്മര് നിര്മിക്കാനുള്ള ഓര്ഡര് വൈദ്യുതിവകുപ്പ് കെല്ലിനാണ് (കേരള ഇലക്ട്രിക്കല് ആന്ഡ് അലൈഡ് എന്ജിനിയറിങ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്) നല്കിയത്. എന്നാല്, ഒരെണ്ണം പോലും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് വകുപ്പ് പറയുന്നു. പിന്നീട് വേറൊരു ഏജന്സിക്ക് കൊടുത്തെങ്കിലും 200 എണ്ണം മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്.

തകരാറായാല് മാറ്റിവെക്കാന് ട്രാന്ഫോ്ര്മര് ഇല്ലാത്തതാണ് വലിയ പ്രതിസന്ധി. സ്ഥിരമായി 80 ശതമാനത്തിലധികം ലോഡ് വരുന്ന ട്രാന്ഫോർമറുകളുടെ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കി പുതിയത് വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കില് ശേഷി കൂട്ടുകയോ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് മുടങ്ങി.

തകരാറിലായ ട്രാന്ഫോിലര്മറുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്, കാലതാമസം നേരിടുന്നത് തിരിച്ചടിയാണ്.

ഒരു 100 കെ.വി.എ. ട്രാന്ഫോര്മര് സ്ഥാപിക്കാന് 2.50 ലക്ഷത്തിനു മുകളിലാണ് ചെലവ്. ഏപ്രിലിൽ മാത്രം ആറു കോടിരൂപയ്ക്കുമുകളില് നഷ്ടം വന്നു.

X
Top