ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയിൽ കമ്പനി കേന്ദ്രികൃത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം 597.94 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സേവന കയറ്റുമതി 10.8 ശതമാനം ഉയർന്നു1.1 ലക്ഷം കോടിയുടെ പ്രതിരോധക്കരാറിന് അനുമതിനവംബറിലെ ജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.68 ലക്ഷം കോടി രൂപ

യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ടയർ-II ബോണ്ടുകൾക്ക് AAA റേറ്റിങ്

മുംബൈ: യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ടയർ-II, ടയർ-I ബോണ്ടുകൾ യഥാക്രമം AAA, AA+ ആയി സ്ഥിരമായ കാഴ്ചപ്പാടോടെ അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്ടയപ്പെട്ടു.

സുസ്ഥിരമായ ആസ്തി നിലവാരം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇടക്കാലത്തേക്ക് അഡ്വാൻസുകൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ, ആരോഗ്യകരമായ ലാഭക്ഷമത പ്രൊഫൈൽ എന്നിവയിൽ സ്ഥിരമായ വളർച്ച തുടരുമെന്ന കെയർ റേറ്റിംഗുകളുടെ പ്രതീക്ഷയെ ‘സ്ഥിരമായ’ വീക്ഷണം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള റേറ്റിംഗിലെ പരിഷ്കരണം, 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ ആസ്തി ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങളിലും ലാഭക്ഷമതയിലും സുസ്ഥിരമായ പുരോഗതിക്ക് കാരണമായി.

പ്രവർത്തനരഹിതമായ ആസ്തികളിൽ നിന്ന് (എൻപിഎ) പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വീണ്ടെടുക്കലിനൊപ്പം, ആസ്തി ഗുണനിലവാരം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സ്ലിപ്പേജുകളിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

2023 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ 5,000 കോടി രൂപയുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെ യോഗ്യതയുള്ള സ്ഥാപന പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റിന് (ക്യുഐപി) ശേഷമുള്ള ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ലെവലുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതും ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ ഘടകമായിരുന്നു, ഇത് ബാങ്കിന്റെ സമീപകാല ക്രെഡിറ്റ് വളർച്ചയ്ക്ക് ധനസഹായം നൽകാനുള്ള കഴിവ് ഉയർത്തി.

X
Top