അറ്റ പ്രത്യക്ഷ നികുതി പിരിവില്‍ 20 ശതമാനം വളര്‍ച്ചകേന്ദ്ര തൊഴിൽപദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിൽ തട്ടിപ്പെന്ന് സിഎജിനിതി ആയോഗിന്റെ സുസ്ഥിര വികസന സൂചികയിൽ കേരളം വീണ്ടും നമ്പർ വൺ2028-29 ഓടെ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം പൂർണതോതിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമെന്ന് കരൺ അദാനിഭക്ഷ്യ വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമായതോടെ ജൂണിൽ നാണയപ്പെരുപ്പം 5.08 ശതമാനമായി

ഫ്ലാറ്റ്, അപ്പാർട്ട്മൻറ് രജിസ്ട്രേഷന് പുതിയ നിയമം

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിരുന്നു. പ്രോപ്പ‍ർട്ടി രജിസ്ട്രേഷനായുള്ള സ്റ്റാംപ് ഡ്യൂട്ടി നിരക്കുകളും വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഭൂമിയുടെ ന്യായവില അനുസരിച്ചാണ് പുതിയ സ്റ്റാംപ് ഡ്യൂട്ടി നിരക്കുകൾ ബാധകമാവുക.

പാട്ടക്കരാറുകൾക്കും ഉയ‍ർന്ന നിരക്ക് ബാധകമാകും. വർധിച്ച സ്റ്റാംപ് ഡ്യൂട്ടി നിരക്കുകൾ ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതലാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഫ്ലാറ്റോ, അപ്പാർട്ട്മെൻറോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് പുതിയ വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്.

ഭൂമിയോ സ്ഥാവര വസ്തുക്കളോ വിൽക്കണമെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമാണ്.

നിർമ‍ാണത്തിലിരിക്കുന്നതോ പുതിയതോ ആയ കെട്ടിടങ്ങൾ, വസ്തുക്കൾ, വാണിജ്യ സ്വത്ത്, റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പ‍ർട്ടി തുടങ്ങിയവയുടെയെല്ലാം വിൽപ്പനക്കും വാങ്ങലിനും ഇത് ബാധകമാണ്.

സ്റ്റാംപ് പേപ്പറുകൾ നൽകി ആറു മാസത്തിനകം തന്നെ ചാർജുകൾ അടക്കുകയും വേണം. ‌
എല്ലാ ആസ്തികളുടെയും രജിസ്ട്രേഷനു മുമ്പ് തന്നെ സ്റ്റാംപ് ചെയ്യണം എന്നത് നിര്ർബന്ധമാണ്.

നിലവിൽ പ്രോപ്പ‍ർട്ടി രജിസ്ട്രേഷനും എട്ടു ശതമാനം സ്റ്റാപ് ഡ്യൂട്ടിയും രണ്ട് ശതമാനം രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജുമാണ് ഈടാക്കുന്നത്.

ഇത് കൂടാതെ ഇനി മുതൽ അപ്പാർട്ട്മൻറുകളും ഫ്ലാറ്റും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വിൽപ്പനക്കരാറിൻെറ പകർപ്പും റെറയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൻെറ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ആധാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നൽകണം എന്നാണ് പുതിയ വ്യവസ്ഥ.

വസ്തുവിൻെറ ഉടമസ്ഥരോ, ബൽഡർമാരോ ഒക്കെ നടത്തുന്ന നേരിട്ടുള്ള വിൽപ്പനകൾക്കാണ് ഇത് ബാധകമാകുക. പുനർവിൽപ്പനക്ക് ബാധകമാകില്ല. 500 ചതുരശ്രമീറ്ററിൽ കൂടിയ എല്ലാ നിർമാണങ്ങൾക്കും റെറ രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമാണ്.

പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ എല്ലാം ഓൺലൈനായി ഇപ്പോൾ ചെയ്യാനാകും.

ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം കേരള സർക്കാരിൻെറ രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിൻെറ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി തന്നെ ഇത് ചെയ്യാനാകും.

X
Top