മേയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ കളിപ്പാട്ടങ്ങളോട് മുഖം തിരിച്ച് ലോക രാജ്യങ്ങൾസൗരവൈദ്യുതിയ്ക്കുള്ള കേരളത്തിന്റെ ജനറേഷൻ ഡ്യൂട്ടി കേന്ദ്രനയത്തിന് വിരുദ്ധംഉദാരവൽക്കരണ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കുമെന്ന് വ്യവസായ സെക്രട്ടറിവിദേശ നാണയ ശേഖരത്തിൽ കുതിപ്പ്പേഴ്‌സണല്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വിപണിയിൽ മികച്ച വളര്‍ച്ച

വിലക്കയറ്റം 11 മാസത്തെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യമാകെയുള്ള വിലക്കയറ്റതോത് 11 മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ. മാർച്ചിൽ 4.85% ആയിരുന്നത് ഏപ്രിലിൽ 4.83 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.

8 മാസമായി റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ സഹന പരിധിയായ 6 ശതമാനത്തിനുള്ളിലാണ് നിരക്ക്. ഇതു 4 ശതമാനത്തിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ആർബിഐയുടെ ലക്ഷ്യം.

വിലക്കയറ്റതോത് സ്ഥിരതയോടെ 4 ശതമാനത്തിനു താഴെയെത്തിയാൽ മാത്രമേ പലിശയിൽ കുറവ് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവൂ എന്നാണ് ആർബിഐ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പച്ചക്കറി അടക്കമുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലയിലെ കുറവാണ് ഏപ്രിലിലെ കണക്കിൽ പ്രതിഫലിച്ചത്.

കേരളത്തിലെ വിലക്കയറ്റം മാർച്ചിൽ 4.84% ആയിരുന്നത് ഏപ്രിലിൽ 5.33% ആയി കൂടി. നഗരമേഖലകളിലെ വിലക്കയറ്റം 5.1%, ഗ്രാമങ്ങളിലേത് 5.42%.

വില കൂടിയതും കുറഞ്ഞതും: (മാർച്ച് മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള വ്യത്യാസം രാജ്യമാകെ)

കുറഞ്ഞത്: ധാന്യങ്ങൾ, പാലും പാൽ ഉൽപന്നങ്ങളും, പയറുവർഗങ്ങൾ, പഞ്ചസാരയും പലഹാരങ്ങളും, സുഗന്ധ വ്യജ്ഞനങ്ങൾ, ലഹരി ഇല്ലാത്ത പാനീയങ്ങൾ, പുകയിലയും പാൻ ഉൽപന്നങ്ങളും, തുണിത്തരങ്ങൾ, ചെരിപ്പ് ,മുട്ട, പച്ചക്കറി

കൂടിയത്: മത്സ്യവും മാംസവും, പഴങ്ങൾ

X
Top