അറ്റ പ്രത്യക്ഷ നികുതി പിരിവില്‍ 20 ശതമാനം വളര്‍ച്ചകേന്ദ്ര തൊഴിൽപദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിൽ തട്ടിപ്പെന്ന് സിഎജിനിതി ആയോഗിന്റെ സുസ്ഥിര വികസന സൂചികയിൽ കേരളം വീണ്ടും നമ്പർ വൺ2028-29 ഓടെ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം പൂർണതോതിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമെന്ന് കരൺ അദാനിഭക്ഷ്യ വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമായതോടെ ജൂണിൽ നാണയപ്പെരുപ്പം 5.08 ശതമാനമായി

10,000 കോടി രൂപയുടെ കാർ ലോൺ വിതരണം ചെയ്ത് കാപ്രി ഗ്ലോബൽ ക്യാപിറ്റൽ

മുംബൈ: മുൻനിര ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ കമ്പനിയായ കാപ്രി ഗ്ലോബൽ ക്യാപിറ്റൽ ലിമിറ്റഡ്, പുതിയ കാർ ലോണുകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ 75% വളർച്ച കൈവരിച്ചു.

ഏകദേശം 94,000 ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 10,000 കോടി രൂപയാണ് കാർ ലോൺ നൽകിയത്. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം യാത്രാ വാഹന വിപണിയുടെ ഏകദേശം 2.5% ആണ്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം കാപ്രി ലോൺസ് രാജ്യത്തുടനീളം തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം വിപുലീകരിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ട്, 28 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 750 സ്ഥലങ്ങളിൽ, പ്രധാനമായും ടയർ III നഗരങ്ങളിലും ടയർ IV പട്ടണങ്ങളിലും, സാന്നിധ്യം സ്ഥാപിച്ചു.

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഡിമാൻഡിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി നിരവധി ബാങ്കിംഗ് പങ്കാളികളെയും വിതരണക്കാരെയും ചേർത്തു.

24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പുതിയ കാറുകളുടെ ഡിമാൻഡ് റെക്കോർഡ് പുതിയ ഉയരത്തിലായിരുന്ന നഗര, അർദ്ധ നഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വിപണി വിഹിതം നേടാൻ ഇത് കമ്പനിയെ സഹായിച്ചു.

മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ, വാഹന ഫിനാൻസ് ബിസിനസിൻ്റെ വളർച്ച 25% ആയി തുടരാൻ കാപ്രി ലോണുകൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

X
Top