രാജ്യത്തെ വ്യാവസായികോത്പാദനം ജൂണില്‍ 12.3 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞുഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക പണപ്പെരുപ്പം 5 മാസത്തെ താഴ്ചയില്‍പൊതുമേഖല സ്വകാര്യവത്ക്കരണം നീണ്ടേക്കുംഇന്ത്യ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയാകുംഅന്തര്‍ദ്ദേശീയ വിപണിയില്‍ എണ്ണവില ഇടിഞ്ഞു

എംസിഎൽആർ 10-15 ബിപിഎസ് ഉയർത്തി ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ

മുംബൈ: സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, ചില പ്രത്യേക കാലാവധികളിലെ വായ്പാ നിരക്ക് (എം‌സി‌എൽ‌ആർ) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഫണ്ടുകളുടെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് 10-15 ബേസിസ് പോയിന്റുകൾ വരെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. പുതിയ നിരക്കുകൾ 2022 ജൂലൈ 12 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. വായ്പാ നിരക്കുകളിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വർദ്ധനയോടെ കാർ, വ്യക്തിഗത, വീടിനുള്ള റീട്ടെയിൽ ലോണുകൾ എന്നിവയുടെ തുല്യമായ പ്രതിമാസ തവണകൾ (EMI) കൂടുതൽ ഉയരും. എന്നിരുന്നാലും, ഒറ്റരാത്രിയും ഒരു മാസവും പോലുള്ള ഹ്രസ്വകാല കാലയളവിലെ എംസിഎൽആർ ബാങ്ക് മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ വർദ്ധനവ് ജൂലായ് 12 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ 1 വർഷത്തെ എംസിഎൽആർ നിലവിലെ 7.50 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 7.65 ശതമാനമായി ഉയരും. അതേസമയം, ആറ് മാസത്തെ കാലാവധിക്കുള്ള ബെഞ്ച്മാർക്ക് നിരക്ക് നിലവിലെ 7.35 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 7.45 ശതമാനമായിരിക്കുമ്പോൾ, മൂന്ന് മാസത്തെ കാലാവധിയിൽ എംസിഎൽആർ നിലവിലെ 7.25 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 7.35 ശതമാനമായി ഉയരും. എന്നാൽ, ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള എംസിഎൽആർ, ഒറ്റരാത്രി എംസിഎൽആർ എന്നിവ യഥാക്രമം 7.20%, 6.80% എന്നിങ്ങനെ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും. 

X
Top