ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയിൽ കമ്പനി കേന്ദ്രികൃത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം 597.94 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സേവന കയറ്റുമതി 10.8 ശതമാനം ഉയർന്നു1.1 ലക്ഷം കോടിയുടെ പ്രതിരോധക്കരാറിന് അനുമതിനവംബറിലെ ജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.68 ലക്ഷം കോടി രൂപ

പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന പദ്ധതിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകിയെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ

ന്യൂഡൽഹി: ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രധാന പദ്ധതിയായ പ്രധാൻ മന്ത്രി മുദ്ര യോജന പദ്ധതിയിൽ വനിതാ സംരംഭകർക്കാണ് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ, കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞു.

വഴിയോരക്കച്ചവടക്കാർക്ക് വായ്പ നൽകുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി സ്വനിധി സേ സമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അനുമതി പത്രങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ധനമന്ത്രി.

യോഗ്യരായ പിഎം സ്വനിധി ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും, അവരുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനും സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിനുമായി എട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതികളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള പിഎം സ്വനിധി പദ്ധതിയുടെ ഒരു അധിക ഘടകമാണ് സ്വനിധി സെ സമൃദ്ധി.

ജൻധൻ-ആധാർ-മൊബൈൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, JAM ട്രിനിറ്റി വഴി ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് ഒരു ആധാർ കാർഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനുശേഷം അയാൾക്ക് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാമെന്നും നേരിട്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു.

അതുവഴി ‘ഇടനിലക്കാരെ’ ഒഴിവാക്കി ഒരു ഗുണഭോക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം നേരിട്ട് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നു.

കേന്ദ്രം ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് 100 രൂപ നൽകിയാൽ അയാൾക്ക് 15 രൂപ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ എന്നും ബാക്കി 85 രൂപ ഇടനിലക്കാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ലഭിക്കുന്നുവെന്ന അന്തരിച്ച മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ അഭിപ്രായവും കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇത്തരുണത്തിൽ പരാമർശിച്ചു.

പ്രധാൻ മന്ത്രി മുദ്ര യോജന പദ്ധതിയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വനിതാ സംരംഭകരെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനായി ബാങ്കുകൾ വഴി വായ്പ നൽകാനാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു.

“സ്‌കീമിന്റെ ഒരു പ്രധാന വശം, ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകൾ നടത്തുന്നവരോ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരോ ആയ സ്ത്രീകൾക്ക് പിഎം മുദ്ര യോജന പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് വായ്പ ലഭിക്കാൻ ബാങ്കിനെ സമീപിക്കാനും അവരുടെ സംരംഭം ആരംഭിക്കാനും കഴിയും എന്നതാണ്.

ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ 100 പേർ ഗുണഭോക്താക്കളാണെങ്കിൽ അവരിൽ 60 പേർ സ്ത്രീകളായിരിക്കും. പിഎം മുദ്ര സ്കീമിന് കീഴിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകി,” മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കോർപ്പറേറ്റ് ഇതര, ഫാം ഇതര ചെറുകിട/സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ നൽകുന്നതിനായി 2015 ഏപ്രിൽ 8 നാണ് പിഎംഎംവൈ ആരംഭിച്ചത്.

X
Top