ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയിൽ കമ്പനി കേന്ദ്രികൃത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം 597.94 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സേവന കയറ്റുമതി 10.8 ശതമാനം ഉയർന്നു1.1 ലക്ഷം കോടിയുടെ പ്രതിരോധക്കരാറിന് അനുമതിനവംബറിലെ ജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.68 ലക്ഷം കോടി രൂപ

580 കോടി മൂല്യമുള്ള ഓർഡറുകൾ നേടിയ ടാൽബ്രോസ് ഓട്ടോമോട്ടീവിന്റെ ഓഹരികൾക്ക് വർദ്ധനവ്

ഹരിയാന : ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് 580 കോടി രൂപയുടെ മൾട്ടി-ഇയർ ഓർഡറുകൾ ലഭിച്ച ടാൽബ്രോസ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് കംപോണന്റ്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഓഹരികൾ 19% ഉയർന്ന് റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലെത്തി.

വരും വർഷങ്ങളിൽ ആഭ്യന്തരമായും കയറ്റുമതി വിപണിയിലും നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുമായും പുതിയ ഉപഭോക്താക്കളുമായും വിപണി വിഹിതം വർധിപ്പിക്കാൻ കരാറുകൾ സഹായിക്കുമെന്നും ടാൽബ്രോസ് പറഞ്ഞു.

ഈ ഓർഡറുകൾ 2025 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നടപ്പിലാക്കും.
ഓർഡറുകളിൽ സംയുക്ത സംരംഭമായ [ജെവി] മറെല്ലി ടാൽബ്രോസ് ഷാസിസ് സിസ്റ്റംസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് വഴി ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രമുഖ കയറ്റുമതി ഒഇഎമ്മിൽ നിന്ന് 270 കോടി രൂപയുടെ അഞ്ച് വർഷത്തെ കരാർ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഇഡിഎസ് ബ്രാക്കറ്റുകൾ, ട്രാൻസ്ക്രാഡിൽ ബ്രാക്കറ്റ്, മിഡ്-മെറ്റൽ ഷീൽഡ്, എസ്3 പാക്ക്, ബാറ്ററി സ്റ്റാമ്പിംഗ്സ് തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ജെവി വിതരണം ചെയ്യും.

ട്രാൻസ്മിഷൻ, എഞ്ചിനുകൾ, ഡ്രൈവ്‌ലൈൻ, ഓഫ്-ഹൈവേ തുടങ്ങിയ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി ഫോർജിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 120 കോടി രൂപയുടെ കരാറുകളും ടാൽബ്രോസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്.

അതുപോലെ ഹീറ്റ് ഷീൽഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി അഞ്ച് വർഷത്തിലേറെയായി ഒന്നിലധികം ആഭ്യന്തര ഒഇഎമ്മുകളിൽ നിന്ന് 75 കോടി രൂപയുടെ ഓർഡറുകൾ ലഭിച്ചു.ഗാസ്കറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി 40 കോടി രൂപയുടെ ഓർഡറുകൾ ആഭ്യന്തര, കയറ്റുമതി ഒഇഎം ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ സംയുക്ത സംരംഭമായ ടാൽബ്രോസ് മരുഗോ റബ്ബറിന് മഫ്‌ളർ ഹാംഗർ പോലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രമുഖ ആഭ്യന്തര OEM-നായി 5 വർഷത്തിനിടെ 75 കോടി രൂപയുടെ ഓർഡറുകൾ ലഭിച്ചു.

ടാൽബ്രോസ് ഓട്ടോമോട്ടീവിന്റെ ഓഹരികൾ 15.2 ശതമാനം ഉയർന്ന് 270.15 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് . 2023ൽ ഇതുവരെ 140% സ്റ്റോക്ക് ഉയർന്നു.

X
Top