ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയിൽ കമ്പനി കേന്ദ്രികൃത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം 597.94 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സേവന കയറ്റുമതി 10.8 ശതമാനം ഉയർന്നു1.1 ലക്ഷം കോടിയുടെ പ്രതിരോധക്കരാറിന് അനുമതിനവംബറിലെ ജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.68 ലക്ഷം കോടി രൂപ

ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രണ ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യൻ പിസി വിപണിയിലെ കയറ്റുമതി മൂന്നാം പാദത്തിൽ കുതിച്ചുയർന്നു

ന്ത്യൻ പേഴ്‌സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ മാർക്കറ്റ് അതിന്റെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന കയറ്റുമതി രേഖപ്പെടുത്തി. 2023ലെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ 4.5 ദശലക്ഷം ഉപകരണങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്തു, ഇത് വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ 14% വർദ്ധനവാണ് കാണിക്കുന്നത്.

പിസി വിപണിയിൽ തുടർച്ചയായി നാല് പാദങ്ങളിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഉയർച്ച.

ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പുകൾ, നോട്ട്ബുക്കുകൾ, വർക്ക്‌സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ പിസി മാർക്കറ്റ് 2023ലെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ 3.2 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റുകൾ കയറ്റി അയച്ചിരുന്നു. ഉത്സവ സീസണിന് പുറമെ, ഇറക്കുമതിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ പിൻവലിച്ചതും കയറ്റുമതിയുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി.

“കഴിഞ്ഞ നാല് പാദങ്ങൾക്ക് ശേഷം 2023ലെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ ഉപഭോക്തൃ വിഭാഗം ശക്തമായ മുന്നേറ്റം കണ്ടു,” ഐഡിസി ഇന്ത്യയിലെ സീനിയർ റിസർച്ച് അനലിസ്റ്റ് ഭരത് ഷേണായി പറഞ്ഞു.

ഇന്റർനാഷണൽ ഡാറ്റ കോർപ്പറേഷന്റെ (ഐഡിസി) റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, നോട്ട്ബുക്കുകളും ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പ് വിഭാഗങ്ങളും 2023 ക്യു 3 ൽ മാന്യമായ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി.

ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വിഭാഗം 19.3% വാർഷിക വളർച്ചയും നോട്ട്ബുക്ക് വിഭാഗത്തിൽ 13.1% വളർച്ചയും രേഖപ്പെടുത്തി.

വാണിജ്യ വിഭാഗം ഫ്ലാറ്റ് ആയി തുടരുമ്പോൾ, ഉപഭോക്തൃ വിഭാഗം പ്രതിവർഷം 26.3% വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി.

സമൂഹത്തിലെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകിയ ഗുജറാത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ പിൻബലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം 117.5% വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി.

ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച്, ഇൻവെന്ററി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപകരണങ്ങൾ ഷിപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ ഭാഗികമായാണ് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്. ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

വാണിജ്യ വിഭാഗത്തിൽ 33.5% വാർഷിക വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 2023 ക്യു 3-ൽ 29.4% വിപണി വിഹിതവുമായി എച്ച്‌പി ഇന്ത്യൻ പിസി വിപണിയെ നയിക്കുന്നു. ഉപഭോക്തൃ കയറ്റുമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ കമ്പനി എക്കാലത്തെയും വലിയ പാദം രേഖപ്പെടുത്തി.

2023 ക്യു3-ൽ 17% വിഹിതവുമായി ലെനോവോ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്, കയറ്റുമതിയിൽ 8.8% വാർഷിക ഇടിവ് കമ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

പാദത്തിൽ 3.8% വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി 14.6% വിപണി വിഹിതവുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഡെൽ. കമ്പനിയുടെ ഉപഭോക്തൃ വിഭാഗം വർഷം തോറും 68.5% വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി.

X
Top