സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പമ്പുകളിലും 15% എഥനോൾ ചേർത്ത പെട്രോൾഅഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഭവനവായ്പ വിപണി ഇരട്ടിയിലധികം വളർച്ച നേടുംഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച ഏഴ് ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയരുമെന്ന് ഐഎംഎഫ്ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സ്വർണ, വജ്ര കയറ്റുമതിയിൽ ഇടിവ്ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യ വിൻഡ്ഫാൾ നികുതി വർധിപ്പിച്ചു

സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന് അറ്റാദായം 305.36 കോടി

കൊച്ചി: സാമ്പത്തിക വർഷം മൂന്നാം പാദത്തിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിനു മികച്ച അറ്റാദായം; 197.19 % വാർഷിക വർധനയോടെ 305.36 കോടി രൂപ.

മുൻ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ 102.75 കോടി രൂപയായിരുന്നു. പ്രവർത്തന ലാഭം 203.24 കോടിയിൽ നിന്നു 483.45 കോടിയായി; വർധന 137.87 %. മൊത്ത നിഷ്ക്രിയ ആസ്തികൾ 5.48 % നിന്നു 4.74 ആയി.

അറ്റ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി 2.26 % നിന്ന് 1.61 % ആയി കുറയ്ക്കാനും കഴിഞ്ഞു. ഓഹരികളിലുള്ള വരുമാനം 6.42 % നിന്ന് 16.38 % ആയി ഉയർന്നു. റീട്ടെയ്ൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ 7.25 % വർധിച്ച് 95,088 കോടി രൂപയിലെത്തി.

പ്രവാസി നിക്ഷേപം 4.55 % വർധിച്ച് 29,236 കോടിയായി. കാസ നിക്ഷേപം 2.83 % വർധിച്ചു. വായ്പ വിതരണം 10.80 % വളർച്ചയോടെ 70,117 കോടിയിൽ നിന്ന് 77,686 കോടിയിലെത്തി.

സ്വർണ വായ്പ 13,053 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 15,369 കോടിയായി; 17.74 % വളർച്ച.

X
Top