ഡിജിറ്റല്‍ രൂപ വിപ്ലവകരമെന്ന് എസ്ബിഐ ചെയര്‍മാന്‍അര്‍ബന്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകള്‍ക്കായി നാല് തല നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂട് പ്രഖ്യാപിച്ച് ആര്‍ബിഐനിരക്ക് വര്‍ധന: തോത് കുറയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി അസോചംസംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കടമെടുപ്പ് ശേഷി പരിമിതപ്പെടുത്താന്‍ കേന്ദ്രംജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.45 ലക്ഷം കോടി രൂപ

കയറ്റുമതി ഓർഡർ സ്വന്തമാക്കി രാമകൃഷ്ണ ഫോർജിംഗ്

മുംബൈ: രാമകൃഷ്ണ ഫോർജിംഗ്സിന് പുതിയ ഓർഡർ ലഭിച്ചു. പ്രമുഖ സ്വീഡിഷ് ഒഇഎമ്മിൽ നിന്ന് ഇവി ഘടകങ്ങൾക്കായുള്ള 121.50 കോടി രൂപയുടെ കയറ്റുമതി ഓർഡർ ലഭിച്ചതായി കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഈ അറിയിപ്പിനെതുടർന്ന് രാമകൃഷ്ണ ഫോർജിംഗ്‌സ് ഓഹരി 1 ശതമാനം ഉയർന്ന് 231.20 രൂപയിലെത്തി.

പ്രമുഖ സ്വീഡിഷ് ഒഇഎം കമ്പനി 2030 വരെയുള്ള വിതരണത്തിനായി ഒരു ഇലക്ട്രിക് വാഹനത്തിന്റെ (ഇവി) 2 ഘടകങ്ങൾക്കായി 15 ദശലക്ഷം യൂറോ (121.50 കോടി രൂപ) വിലയുള്ള ദീർഘകാല വിതരണ കരാർ നൽകിയതായി രാമകൃഷ്ണ ഫോർജിംഗ്സ് റെഗുലേറ്ററി ഫയലിംഗിൽ അറിയിച്ചു.

ഈ ഓർഡർ കമ്പനി ഘട്ടം ഘട്ടമായി നടപ്പിലാക്കും. സ്ക്രൂ കപ്ലിംഗുകൾ, ഡ്രോ ഗിയർ അസംബ്ലി, സ്‌നബ്ബർ അസംബ്ലി, ഹാംഗർ, റെയിൽവേ കോച്ചുകളുടെയും വാഗണുകളുടെയും വിവിധ ഫോർജിംഗ് ഇനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് രാമകൃഷ്ണ ഫോർജിംഗ്സ് ലിമിറ്റഡ്. കഴിഞ്ഞ പാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 650.75 കോടി രൂപയായി വർധിച്ചിരുന്നു.

X
Top