ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച ഏഴ് ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയരുമെന്ന് ഐഎംഎഫ്ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സ്വർണ, വജ്ര കയറ്റുമതിയിൽ ഇടിവ്ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യ വിൻഡ്ഫാൾ നികുതി വർധിപ്പിച്ചുഐടി രംഗത്ത് അരലക്ഷത്തോളം പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നുഅടുത്ത 4 വർഷത്തിനുള്ളിൽ എസി വിൽപന ഇരട്ടിയായേക്കും

ഓൺലൈൻ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ക്ലിനിക്സിനെ ഏറ്റെടുത്ത് മെഡിബഡ്ഡി

ബാംഗ്ലൂർ: ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത്‌കെയർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ മെഡിബഡ്ഡി, വെളിപ്പെടുത്താത്ത തുകയ്ക്ക് ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഓൺലൈൻ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ക്ലിനിക്‌സിനെ ഏറ്റെടുത്തതായി അറിയിച്ചു. 20 ടയർ 3 & ടയർ 4 നഗരങ്ങളിൽ ക്ലിനിക്‌സിന് ശൃംഖലയുണ്ട്, ഇത് ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു. ക്ലിനിക്‌സിന്റെ ഈ ഏറ്റെടുക്കൽ മെഡിബഡിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്കെയിൽ ചെയ്യാനും ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ഇന്റീരിയറുകളിലേക്ക് സേവനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കാനും സഹായിക്കും. അതേസമയം ഓൺലൈൻ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷനുകൾക്കുള്ള ബുക്കിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് തദ്ദേശീയരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനും ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു സംവിധാനം ക്ലിനിക്സ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൂടാതെ, ഒരു ഇ-ക്ലിനിക് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥാപനം കിയോസ്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടെ വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഫെസിലിറ്റേറ്ററുടെ സഹായത്തോടെ ഓൺലൈനിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കാം. മെഡിബഡ്ഡി നിലവിൽ 30,000 ഉപഭോക്താകൾക്ക് സേവനം നൽകുന്നുണ്ട്. അടുത്ത 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് 1 ലക്ഷം ആയി ഉയർത്താൻ സ്ഥാപനം പദ്ധതിയിടുന്നു. കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതിനൊപ്പം ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും നെറ്റ്‌വർക്ക് കാൽപ്പാടുകളും വികസിപ്പിക്കാൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം പദ്ധതിയിടുന്നു.

നിലവിൽ 90,000-ലധികം ഡോക്ടർമാർ, 7,000 ആശുപത്രികൾ, 3000 ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെന്ററുകൾ, 2,500 ഫാർമസികൾ, 1,800 അംഗങ്ങളുടെ ഒരു ടീം എന്നിവ മെഡിബഡ്ഡിയുടെ പങ്കാളിത്ത ശൃംഖലയുണ്ട്. 

X
Top