ഏപ്രിൽ-സെപ്റ്റംബർ കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയുടെ കൽക്കരി ഇറക്കുമതി 5 ശതമാനം കുറഞ്ഞുഎം‌ജി‌എൻ‌ആർ‌ജി‌എയ്‌ക്കായി 14,524 കോടി രൂപ അധികമായി ചെലവഴിക്കാൻ സർക്കാർ പാർലമെന്റിന്റെ അനുമതി തേടുന്നുഓൺലൈൻ ചൂതാട്ടത്തിന് ജിഎസ്ടി: സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടി നിയമഭേദഗതിക്ക് ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരുംസേവന മേഖലയുടെ വളര്‍ച്ച ഒരു വര്‍ഷത്തെ താഴ്ന്ന നിലയില്‍ഡിമാൻഡ് വിതരണത്തേക്കാൾ വർധിച്ചതോടെ മില്ലറ്റ് വില റെക്കോർഡിലെത്തി

ദിവിസ് ലാബ്സിന് 82 കോടി രൂപയുടെ ജിഎസ്ടി ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ്

ഹൈദരാബാദ് :ദിവിസ് ലാബ്‌സിന് 82 കോടി രൂപയുടെ ജിഎസ്‌ടി ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചതായി , ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഫാർമ കമ്പനി എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളെ അറിയിച്ചു.

ഹൈദരാബാദിലെ ജിഎസ്ടി കമ്മീഷണറേറ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ച നോട്ടീസിൽ, ഐജിഎസ്ടി ബാധകമായ പലിശയും പിഴയും സഹിതം 82,04,24,880 രൂപ ഉയർത്തി.

കേസിന്റെ മെറിറ്റ് വിലയിരുത്തിയതായും ജിഎസ്ടി നിയമപ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അപ്പീൽ അതോറിറ്റിയിൽ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതായും ദിവിസ് ലാബുകൾ അറിയിച്ചു. കമ്പനിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു ഫലമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും പ്രസ്തുത ഓർഡർ കമ്പനിയെ സാമ്പത്തികമായി എന്തെങ്കിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നും അത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

2017-ൽ GST നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് തെറ്റായി അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു.സിജിഎസ്ടി ചട്ടങ്ങളിലെ റൂൾ 96 പ്രകാരം അനുവദിച്ച ഐജിഎസ്ടിയുടെ റീഫണ്ട് വീണ്ടെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഉത്തരവ്.

ഡിവിയുടെ ലബോറട്ടറീസ് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിൽ ഏകീകൃത അറ്റാദായം 29.50 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 348 കോടി രൂപയായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ ലാഭം 493.60 കോടി രൂപയായിരുന്നു.

X
Top