എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇന്‍വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഡെസ്‌ക്കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും, നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ലക്ഷ്യംകേരളം 2,000 കോടി കൂടി കടമെടുക്കുന്നുപയര്‍വര്‍ഗങ്ങള്‍ക്ക് സ്റ്റോക്ക് പരിധി ഏര്‍പ്പെടുത്തി, വിലകയറ്റവും പൂഴ്ത്തിവപ്പും തടയുക ലക്ഷ്യംഡോളറിനെതിരെ നേരിയ നേട്ടം കൈവരിച്ച് രൂപഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യ പുനരുപയോഗം; ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ സാധ്യതകള്‍

കോര്‍ മേഖല ഉത്പാദനം മാര്‍ച്ചില്‍ 3.6 ശതമാനം ഉയര്‍ന്നു

ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാന മേഖലകള്‍ കൈവരിച്ച ഉത്പാദനം മാര്‍ച്ചില്‍ വാര്‍ഷികാടിസ്ഥാനത്തില്‍ 3.6 ശതമാനം ഉയര്‍ന്നു.തുടര്‍ച്ചായായി 6 ശതമാനത്തിന്റെ വര്‍ദ്ധനവും രേഖപ്പെടുത്തി. രാസവളങ്ങള്‍, ഉരുക്ക്, പ്രകൃതിവാതകം, റിഫൈനറി ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ ഉല്‍പാദനമാണ് വികസിച്ചത്.

2022-23 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ ഐസിഐ (പ്രധാന എട്ട് വ്യവസായങ്ങളുടെ സൂചിക) സഞ്ചിത വളര്‍ച്ച 7.6 ശതമാനമാണ്. മൊത്തം ഇന്‍ഡസ്ട്രീയല്‍ പ്രൊഡക്ഷന്റെ (ഐഐപി) 40.27 ശതമാനം ഈ എട്ട് വ്യവസായങ്ങളാണ്.

X
Top