സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പമ്പുകളിലും 15% എഥനോൾ ചേർത്ത പെട്രോൾഅഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഭവനവായ്പ വിപണി ഇരട്ടിയിലധികം വളർച്ച നേടുംഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച ഏഴ് ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയരുമെന്ന് ഐഎംഎഫ്ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സ്വർണ, വജ്ര കയറ്റുമതിയിൽ ഇടിവ്ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യ വിൻഡ്ഫാൾ നികുതി വർധിപ്പിച്ചു

29 ശതമാനം വളര്‍ച്ച നേടി അദാനി പവർ ലിമിറ്റഡ്

അഹമ്മദാബാദ്: സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിന്‍റെ നാലാം പാദത്തില്‍ 29 ശതമാനം വളര്‍ച്ച നേടി അദാനി പവർ ലിമിറ്റഡ്. മാർച്ച് 31ന് അവസാനിച്ച നാലാം പാദത്തിലെ സാമ്പത്തിക ഫലത്തിലാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്‍റെ നാലാം പാദത്തിൽ അദാനി പവറിന്‍റെ ഏകീകൃത വൈദ്യുതി വിൽപ്പന അളവ് 22.1 ബില്യൺ യൂണിറ്റിലെത്തി. വൈദ്യുതിയുടെ ആവശ്യം വര്‍ദ്ധിച്ചതും കുറഞ്ഞ കൽക്കരി ഇറക്കുമതി വിലയുമാണ് കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് കാരണമായി വിലയിരുത്തുന്നത്.

2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തില്‍ 37,268 കോടി രൂപയയായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ വളര്‍ച്ച. 2024-ലെ മൊത്തം വരുമാനം 37 ശതമാനം ഉയർന്ന് 50,960 കോടി രൂപയായി. 2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ നാലാം പാദത്തിലെ കമ്പനിയുടെ തുടർ വരുമാനം 29 ശതമാനം വർധിച്ച് 13,787 കോടി രൂപയായി.

കൂടാതെ, അദാനി പവറിന്‍റെ ഇബിഐടിഡിഎ 24 സാമ്പത്തിക വർഷം നാലാം പാദത്തിൽ ഇരട്ടിയായി വർധിച്ച് 5,273 കോടി രൂപയായി. വരുമാനത്തിലുണ്ടായ വര്‍ദ്ധനയും ഇറക്കുമതി ഇന്ധന വില കുറഞ്ഞതുമാണ് ഈ വർദ്ധനവിന് കാരണമായത്.

X
Top