ഡിജിറ്റല്‍ രൂപ വിപ്ലവകരമെന്ന് എസ്ബിഐ ചെയര്‍മാന്‍അര്‍ബന്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകള്‍ക്കായി നാല് തല നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂട് പ്രഖ്യാപിച്ച് ആര്‍ബിഐനിരക്ക് വര്‍ധന: തോത് കുറയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി അസോചംസംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കടമെടുപ്പ് ശേഷി പരിമിതപ്പെടുത്താന്‍ കേന്ദ്രംജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.45 ലക്ഷം കോടി രൂപ

കടപ്പത്ര ഇഷ്യൂ വഴി ധനം സമാഹരിക്കാൻ അദാനി എന്റർപ്രൈസസ്

മുംബൈ: അദാനി എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് (എഇഎൽ) ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നതിനായി നോൺ-കൺവേർട്ടിബിൾ ഡിബഞ്ചറുകളുടെ പൊതു ഇഷ്യൂവിലൂടെ 1,000 കോടി രൂപ വരെ സമാഹരിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു.

അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ മുൻനിര കമ്പനിയാണ് അദാനി എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ്. അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് കമ്പനിയിൽ 72.28 ശതമാനം ഓഹരിയുണ്ട്. റേറ്റിംഗ് ഏജൻസിയായ കെയർഎഡ്ജ് കടപ്പത്രങ്ങൾക്ക് ‘എ+’ റേറ്റിംഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം കമ്പനിയുടെ ലിക്വിഡിറ്റി സ്ഥാനം ശക്തമായി തുടരുന്നു. ഇത് 2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 1,428 കോടി രൂപ തിരിച്ചടച്ചതിൽ നിന്ന് 2,121 കോടി രൂപ പണമായി സമ്പാദിച്ചതായി കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു.

പ്രധാനമായും കൽക്കരി, ഇരുമ്പയിര് എന്നിവയുടെ ഖനനത്തിലും വ്യാപാരത്തിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് അദാനി എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ്. കൂടാതെ അതിന്റെ വിവിധ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ, വിമാനത്താവള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യ എണ്ണകൾ, റോഡ്, റെയിൽ, ജല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ, സോളാർ നിർമ്മാണം എന്നിവയിൽ കമ്പനിക്ക് സാന്നിധ്യമുണ്ട്.

X
Top