10 വര്‍ഷ ബോണ്ട് ആദായം മൂന്ന് മാസത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍സേവന മേഖല വികാസം ആറ് മാസത്തെ താഴ്ന്ന നിലയില്‍ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കുള്ള ക്രൂഡ് ഓയില്‍ ഇറക്കുമതിയിൽ റഷ്യ രണ്ടാമതെത്തിആഗോള സൂചികയില്‍ ഇടം നേടാനാകാതെ ഇന്ത്യന്‍ ബോണ്ടുകള്‍രാജ്യത്തിനുള്ളത് മതിയായ വിദേശ നാണ്യ കരുതല്‍ ശേഖരം – വിദഗ്ധര്‍

കൽക്കരി ഉൽപാദനത്തിൽ 62% വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി എൻടിപിസി

മുംബൈ: ഓഗസ്റ്റ് മാസം 7.36 എംഎംടിയുടെ കൽക്കരി ഉൽപ്പാദനം രേഖപ്പെടുത്തി എൻടിപിസി. ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 4.55 എംഎംടിനെ അപേക്ഷിച്ച് 62 ശതമാനത്തിന്റെ ശക്തമായ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി.

സൂക്ഷ്മമായ ആസൂത്രണം, വിഭവസമാഹരണം, നിരന്തര നിരീക്ഷണം എന്നിവയിലൂടെ മൺസൂൺ കാലയളവിൽ കമ്പനി ഗണ്യമായ വളർച്ച കൈവരിച്ചതായും. തടസ്സമില്ലാത്തതും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വളർച്ച നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും എൻടിപിസി ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

2021 ഓഗസ്റ്റിലെ 5.47 എംഎംടിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം കമ്പനി 7.52 എംഎംടി കൽക്കരി അതിന്റെ ക്യാപ്റ്റീവ് മൈനുകളിൽ നിന്ന് അയച്ചു. ഇതിൽ കമ്പനി 37 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. കൽക്കരി ഖനികളിൽ നിന്നുള്ള കൽക്കരി ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കാൻ എൻടിപിസി വിവിധ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കമ്പനി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

X
Top