അറ്റ പ്രത്യക്ഷ നികുതി പിരിവില്‍ 20 ശതമാനം വളര്‍ച്ചകേന്ദ്ര തൊഴിൽപദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിൽ തട്ടിപ്പെന്ന് സിഎജിനിതി ആയോഗിന്റെ സുസ്ഥിര വികസന സൂചികയിൽ കേരളം വീണ്ടും നമ്പർ വൺ2028-29 ഓടെ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം പൂർണതോതിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമെന്ന് കരൺ അദാനിഭക്ഷ്യ വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമായതോടെ ജൂണിൽ നാണയപ്പെരുപ്പം 5.08 ശതമാനമായി

ബിഎൽഎസ് ഇ-സർവീസസ് 13.75 കോടി രൂപ പ്രീ-ഐ‌പി‌ഒ പ്ലേസ്‌മെന്റിൽ സമാഹരിച്ചു

ന്യൂ ഡൽഹി : ബിഎൽഎസ് ഇന്റർനാഷണൽ സർവീസസിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ ബിഎൽഎസ് ഇ-സർവീസസ്‌ , റെഡ് ഹെറിംഗ് പ്രോസ്‌പെക്ടസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനു മുന്നോടിയായി പ്രീ-ഐപിഒ പ്ലേസ്‌മെന്റിൽ 13.75 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചു.

സത്‌നം സിംഗ് തക്കർ, സന്ദീപ് ശ്രീവാസ്തവ, വിജയ് കുമാർ അഗർവാൾ, രാജ്യവർദ്ധൻ സോന്താലിയ, ശൗര്യ വർധൻ സോന്താലിയ, തരുൺ ചന്ദ്മാൽ ജെയിൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെ മൊത്തം 17 നിക്ഷേപകർ കമ്പനിയുടെ 11 ലക്ഷം ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു.11 ലക്ഷം ഓഹരികൾ അനുവദിച്ച തീയതി ജനുവരി നാലായിരുന്നു.

അതനുസരിച്ച്, ഐപിഒയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള പ്ലേസ്‌മെന്റിന് അനുസൃതമായി ഡിആർഎച്ച്പിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുതിയ ഇഷ്യുവിന്റെ വലുപ്പം 11 ലക്ഷം ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളുടെ കുറവ് വരുത്തി. പുതുക്കിയ ഇഷ്യൂ വലുപ്പം 2,30,30,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളാണ്, ബിഎൽഎസ് പറഞ്ഞു.

ഡിജിറ്റൽ സേവന ദാതാവ് 2023 ഓഗസ്റ്റിൽ പ്രാരംഭ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗിലൂടെ ഫണ്ട് സമാഹരണത്തിനുള്ള പ്രാഥമിക രേഖകൾ ഫയൽ ചെയ്തു. കമ്പനിയുടെ 2.41 കോടി ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളുടെ പുതിയ ഇഷ്യു മാത്രമാണ് ഐപിഒയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.

ഐ‌പി‌ഒ പ്ലാനുകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് 2023 ഡിസംബർ 12 ന് സെബിയിൽ നിന്ന് കമ്പനിക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചു.

ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ബാങ്കുകൾക്ക് ബിസിനസ് കറസ്‌പോണ്ടന്റ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന ബിഎൽഎസ്, അസിസ്റ്റഡ് ഇ-സർവീസുകൾ; കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലെ ഇ-ഗവേണൻസ് സേവനങ്ങൾ പുതിയ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും , നിലവിലുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഏകീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് 97.6 കോടി രൂപയും , ബിഎൽഎസ് സ്റ്റോറുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഓർഗാനിക് വളർച്ചയ്ക്കായി 74.78 കോടി രൂപയും ചെലവഴിക്കും.

കൂടാതെ, ഏറ്റെടുക്കലുകളിലൂടെ അജൈവ വളർച്ച കൈവരിക്കുന്നതിന് 28.71 കോടി രൂപ ഉപയോഗിക്കും, ബാക്കിയുള്ള അറ്റ ​​ഇഷ്യൂ വരുമാനം പൊതു കോർപ്പറേറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നീക്കിവയ്ക്കും.യുണിസ്റ്റോൺ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഇഷ്യുവിന്റെ മർച്ചന്റ് ബാങ്കർ.

X
Top