കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2024: പുതിയ നികുതി ഘടന ആകർഷകമായേക്കുംഇത്തവണയും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് റെയിൽവേ ബജറ്റും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന കേന്ദ്ര ബജറ്റ്ടെലികോം മേഖലയുടെ സമഗ്ര പുരോഗതി: വിവിധ കമ്പനികളുമായി ചർച്ച നടത്തി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥയുടെ കുതിപ്പ് പ്രവചിച്ച് രാജ്യാന്തര ഏജൻസികൾസംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പമ്പുകളിലും 15% എഥനോൾ ചേർത്ത പെട്രോൾ

ജൂൺ പാദത്തിൽ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് ബന്ധൻ ബാങ്ക്

മുംബൈ: ജൂൺ പാദത്തിൽ ബന്ധൻ ബാങ്കിന്റെ അഡ്വാൻസുകൾ 20 ശതമാനം വർധിച്ച് 96,649 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നപ്പോൾ, പ്രസ്തുത പാദത്തിലെ മൊത്തം നിക്ഷേപം 20 ശതമാനം വർധിച്ച് 93,057 കോടി രൂപയായതായി സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ വായ്പാ ദാതാവായ ബന്ധൻ ബാങ്ക് റെഗുലേറ്ററി ഫയലിംഗിൽ അറിയിച്ചു. ബാങ്കിന്റെ കാസ (കറന്റ് അക്കൗണ്ട് സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട്) 21 ശതമാനം ഉയർന്ന് 40,195 കോടി രൂപയായി. കഴിഞ്ഞ ത്രൈമാസത്തിലെ റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപം (കാസ ഉൾപ്പെടെ) 15 ശതമാനം ഉയർന്ന് 73,780 കോടി രൂപയായിരുന്നു. സമാനമായി, ബാങ്കിന്റെ ബൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വർഷം തോറും 44 ശതമാനം ഉയർന്ന് 19,278 കോടി രൂപയായി.

ശേഖരണ കാര്യക്ഷമതയുടെ കാര്യത്തിൽ 2021 ജൂൺ പാദത്തിലെ 84 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 96 ശതമാനമായി ഉയർന്നതായി വായ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു. മാർച്ച് പാദത്തിൽ ബാങ്കിന്റെ കളക്ഷൻ കാര്യക്ഷമത 99 ശതമാനമായിരുന്നു. അതേസമയം ഈ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കണക്കുകൾ താൽക്കാലിക ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത നമ്പറുകളാണെന്നും ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെയും ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെയും അവലോകന/പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാണെന്നും ബന്ധൻ ബാങ്ക് പറഞ്ഞു. 

X
Top