ഇന്ത്യയിലേക്ക് 100 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ എഫ്ഡിഐ എത്തുമെന്ന് സിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്ഒന്നാം പാദത്തിലെ നിര്‍മ്മാണ ഉത്പ്പന്ന വില്‍പനയിൽ വലിയ തോതില്‍ ഇടിവ്ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചായ WazirX-ൽ വീണ്ടും ഹാക്കിംഗ്; അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടത് 1965 കോടി രൂപരാജ്യത്ത് ആഡംബര ഭവനങ്ങള്‍ക്ക് വന്‍ ഡിമാന്‍ഡ്കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ സർക്കാർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള 5 പ്രധാന മേഖലകൾ; അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനുള്ള മൂലധനച്ചെലവ് വർധിപ്പിച്ചേക്കും

പെൻഷൻ സ്കീമിൽ വമ്പൻ മാറ്റം വരുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ

ന്യൂഡൽഹി: 1995ലെ എംപ്ലോയീസ് പെൻഷൻ സ്കീമിൽ (ഇപിഎസ്) മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഇപ്പോൾ 6 മാസത്തിൽ താഴെ സംഭാവന ചെയ്ത അംഗങ്ങൾക്ക് പോലും പണം പിൻവലിക്കാൻ കഴിയും. ഈ മാറ്റം ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇപിഎസ് ജീവനക്കാർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും.

ഓരോ വർഷവും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇപിഎസ് അംഗങ്ങൾ പെൻഷനുവേണ്ടി ആവശ്യമായ 10 വർഷത്തെ സംഭാവനാ സേവനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിൽ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്.

ഇപിഎസ് പ്രകാരം, 10 വർഷത്തിന് മുമ്പ് സ്‌കീമിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയവർക്ക് പിൻവലിക്കാനുള്ള സൗകര്യം നൽകിയിരുന്നു, എന്നാൽ ആറ് മാസത്തിന് മുമ്പ് സ്‌കീമിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയവർക്ക് അവരുടെ സംഭാവനകളിൽ പിൻവലിക്കാനുള്ള സൗകര്യം നൽകിയിട്ടില്ല.

എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ ഈ ചട്ടം മാറ്റി സർക്കാർ വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകിയത്. 6 മാസത്തിൽ താഴെയുള്ള സംഭാവനാ സേവനത്തിന് ശേഷം സ്‌കീമിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുന്ന 7 ലക്ഷത്തിലധികം ഇപിഎസ് അംഗങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഭേദഗതി ഗുണം ചെയ്യും.

പദ്ധതി കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സർക്കാർ ഈ നിയമത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. ഇപിഎസ് വിശദാംശങ്ങളും സർക്കാർ ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുതൽ, പിൻവലിക്കൽ ആനുകൂല്യം ഒരു അംഗം എത്ര മാസത്തെ സർവീസ് നടത്തി, ശമ്പളത്തിൽ നൽകിയ ഇപിഎസ് തുക എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

ഈ നിയമം പിൻവലിക്കൽ എളുപ്പമാക്കും. 23 ലക്ഷത്തിലധികം ഇപിഎസ് അംഗങ്ങൾക്ക് ഈ മാറ്റത്തിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു നിയമം?
പൂർത്തിയായ വർഷങ്ങളിലെ സംഭാവനാ സേവന കാലയളവും ഇപിഎസ് സംഭാവന നൽകിയ ശമ്പളവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇതുവരെ പിൻവലിക്കൽ ആനുകൂല്യം കണക്കാക്കിയിരുന്നത്.

6 മാസമോ അതിൽ കൂടുതലോ സംഭാവനാ സേവനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അംഗങ്ങൾക്ക് അത്തരം എക്സിറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അർഹതയുള്ളൂ. തൽഫലമായി, 6 മാസമോ അതിൽ കൂടുതലോ സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സ്‌കീമിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയ അംഗങ്ങൾക്ക് പിൻവലിക്കൽ ആനുകൂല്യമൊന്നും ലഭിച്ചില്ല.

7 ലക്ഷം ക്ലെയിമുകൾ
സർക്കാർ വിജ്ഞാപനമനുസരിച്ച്, 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 6 മാസത്തിൽ താഴെയുള്ള സംഭാവനാ സേവനം കാരണം പിൻവലിക്കൽ ആനുകൂല്യത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 7 ലക്ഷം ക്ലെയിമുകൾ നിരസിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ 14.06.2024 വരെ 58 വയസ്സ് തികയാത്ത ഈ ഇപിഎസ് അംഗങ്ങൾക്ക് പിൻവലിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്.

എന്താണ് ഇപിഎസ്?
ഇപിഎസിനെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ പലപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുന്നു. ഇത് ഇപിഎഫ്ഒ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു പെൻഷൻ സ്കീമാണ്. ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ, 10 വർഷത്തേക്ക് സംഭാവന നൽകണം, തുടർന്ന് വിരമിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പെൻഷന് അർഹതയുണ്ട്.

നിലവിലുള്ളതും പുതിയതുമായ ഇപിഎഫ് അംഗങ്ങളെ ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തൊഴിലുടമയും/കമ്പനിയും ജീവനക്കാരനും ഒരുപോലെ ജീവനക്കാരൻ്റെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ 12% ഇപിഎഫ് ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, മുഴുവൻ ജീവനക്കാരുടെയും സംഭാവന ഇപിഎഫിലേക്കും തൊഴിലുടമയുടെ/കമ്പനിയുടെ വിഹിതത്തിൻ്റെ 8.33% എംപ്ലോയി പെൻഷൻ സ്കീമിലേക്കും (ഇപിഎസ്) 3.67% ഇപിഎഫിലേക്കും ഓരോ മാസവും പോകുന്നു.

കുറഞ്ഞത് 10 വർഷത്തെ സർവീസ് പൂർത്തിയാക്കി വിരമിച്ചതിന് ശേഷവും പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകും.

X
Top