ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയിൽ കമ്പനി കേന്ദ്രികൃത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം 597.94 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സേവന കയറ്റുമതി 10.8 ശതമാനം ഉയർന്നു1.1 ലക്ഷം കോടിയുടെ പ്രതിരോധക്കരാറിന് അനുമതിനവംബറിലെ ജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.68 ലക്ഷം കോടി രൂപ

196 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ മൂല്യത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് 72 യൂണികോണുകൾ

ഡൽഹി :ഫോറെക്‌സ് ഡോട്ട് കോമിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, സിബി ഇൻസൈറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതും വിശകലനം ചെയ്തതുമായ ഡാറ്റ പ്രകാരം, യുഎസിനും (668), ചൈനയ്ക്കും (172) ശേഷം 72 യൂണികോൺ (1 ബില്യൺ ഡോളറും അതിനുമുകളിലും മൂല്യമുള്ള കമ്പനികൾ) ഉള്ള രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി .

ആഗോള യൂണികോൺ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ, ഇന്ത്യയുടെ യൂണികോണുകൾ ഗണ്യമായ 5 ശതമാനം സംഭാവന നൽകുന്നു.ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂണികോൺ കമ്പനികളുള്ളത് യുഎസിലാണ് [668 എണ്ണം].യുഎസിലെ യൂണികോൺ കമ്പനികൾക്ക് 2 ട്രില്യൺ ഡോളറിലധികം മൂല്യമുണ്ട്, യുണികോൺ കമ്പനികളുടെ മൊത്തം മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന്റെ പകുതിയിലധികം (54 ശതമാനം) വരും.

ഫോറെക്സ്. കോം കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ഗവേഷണം, എന്റർപ്രൈസ് ടെക് വ്യവസായം ആഗോളതലത്തിൽ യൂണികോൺ കമ്പനികളിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നുവെന്നും വെളിപ്പെടുത്തി, മൊത്തം 377 കമ്പനികളുടെ മൂല്യം വെറും $1 ട്രില്യണിലധികം വരും.

എന്റർപ്രൈസ് ടെക് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള കമ്പനിയാണ് 40 ബില്യൺ ഡോളർ മൂല്യമുള്ള ക്യാൻവ.ആഗോള യൂണികോൺ കമ്പനികളിൽ നിന്നും അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് ക്യാൻവ.

ഈ വ്യവസായത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂല്യനിർണ്ണയം ഉള്ള യൂണികോൺ, 66 ബില്യൺ ഡോളർ മൂല്യമുള്ള ഷെയ്ൻ ആണ്, ആഗോളതലത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇൻഷുറൻസ് വ്യവസായത്തിലെ എല്ലാ 27 യൂണികോൺ കമ്പനികളുടെയും (57.83 ബില്യൺ ഡോളർ) സംയോജിത മൂല്യത്തേക്കാൾ 8.17 ബില്യൺ ഡോളർ കൂടുതലാണ് ഷെയ്‌നിന്റെ മൂല്യം.

X
Top