ഡിജിറ്റല്‍ രൂപ വിപ്ലവകരമെന്ന് എസ്ബിഐ ചെയര്‍മാന്‍അര്‍ബന്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകള്‍ക്കായി നാല് തല നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂട് പ്രഖ്യാപിച്ച് ആര്‍ബിഐനിരക്ക് വര്‍ധന: തോത് കുറയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി അസോചംസംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കടമെടുപ്പ് ശേഷി പരിമിതപ്പെടുത്താന്‍ കേന്ദ്രംജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.45 ലക്ഷം കോടി രൂപ

യെസ് ബാങ്കിന്റെ ഓഹരികൾ കാർലൈലിനും വെർവെന്റ ഹോൾഡിംഗ്‌സിനും വിൽക്കാൻ അനുമതി

മുംബൈ: ആഗോള സ്വകാര്യ ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപകരായ കാർലൈൽ ഗ്രൂപ്പിനും വെർവെന്റ ഹോൾഡിംഗ്‌സിനും ബാങ്കിന്റെ 10% വീതം ഓഹരികൾ വിൽക്കാൻ യെസ് ബാങ്കിന് ഇന്ത്യയുടെ മത്സര റെഗുലേറ്റർ അനുമതി നൽകി.

ജൂലൈയിൽ, കാർലൈൽ, അഡ്വെൻറ് ഇന്റർനാഷണൽ എന്നിവയിൽ നിന്ന് 8,898 കോടി രൂപയുടെ ഇക്വിറ്റി മൂലധനം സമാഹരിക്കാൻ സ്വകാര്യ വായ്പാ ദാതാവിന്റെ ബോർഡ് അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു.

യെസ് ബാങ്കിന്റെ 10% വീതം ഓഹരികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കാർലൈൽ ഗ്രൂപ്പിനും വെർവെന്റ ഹോൾഡിംഗ്‌സിനും അനുമതി നൽകിയതായി കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രത്യേക പ്രസ്താവനകളിൽ പറഞ്ഞു. യെസ് ബാങ്കിന്റെ ഓഹരി മൂലധനത്തിന്റെയും വോട്ടിംഗ് അവകാശത്തിന്റെയും 10% വരെയുള്ള ഇക്വിറ്റി സെക്യൂരിറ്റികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദിഷ്ട ഇടപാടിനാണ് അനുമതി.

ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്വകാര്യ പണമിടപാട് ദാതാവ് നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ മൂലധന സമാഹരണങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ഇടത്തരം മുതൽ ദീർഘകാല സുസ്ഥിര വളർച്ചാ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനും മൂലധന പര്യാപ്തത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ സമാഹരണം സഹായിക്കുമെന്ന് യെസ് ബാങ്ക് അറിയിച്ചു. കാർലൈലിനും വെർവെന്റയ്ക്കും 13.78 രൂപ നിരക്കിൽ 1.84 ബില്യൺ ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ ബാങ്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.

X
Top