15 മില്യണ്‍ ബാരല്‍ റഷ്യന്‍ എണ്ണ ഏറ്റെടുക്കാതെ ഇന്ത്യഉള്ളി കയറ്റുമതി നിരോധനം മാർച്ച് 31 വരെ തുടരുംകേന്ദ്രവിഹിതം കിട്ടണമെങ്കിൽ കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു: ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ25 സ്വകാര്യ വ്യവസായ പാർക്കുകൾ കൂടി അനുവദിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രിറഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങാനുള്ള നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ

നാല് പുതിയ ഫണ്ട് ഓഫറുകളുമായി ടാറ്റാ അസറ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ്

കൊച്ചി: സ്വർണവും വെള്ളിയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നാല് പുതിയ ഫണ്ട് ഓഫറുമായി ടാറ്റാ അസറ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ്. രണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ടും രണ്ട് ഫണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ടും ആണ് ടാറ്റാ അസറ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ് പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സ്വർണത്തിന്‍റെ ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ വില പിന്തുടരുന്ന ഒരു ഓപ്പണ്‍ എൻഡഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ട് ആണ് ടാറ്റാ ഗോള്‍ഡ് ഇടിഎഫ്. ജനുവരി രണ്ടു മുതല്‍ ഒമ്പതു വരെ എന്‍എഫ്ഒ ഓപ്പണ്‍ ആയിരിക്കും.

ഒരു ഓപ്പണ്‍ എൻഡഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് സ്കീം ആയ ടാറ്റാ ഗോള്‍ഡ് ഇടിഎഫ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട്, ടാറ്റാ ഗോള്‍ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ടില്‍ ആയിരിക്കും നിക്ഷേപിക്കുക. ജനുവരി 16 വരെ എന്‍എഫ്ഒ ഓപ്പണ്‍ ആയിരിക്കും.

വെള്ളിയുടെ ആഭ്യന്തര വില പിന്തുടരുന്ന ഓപ്പണ്‍ എൻഡഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ട് ആണ് ടാറ്റാ സിൽവര്‍ ഇടിഎഫ്.

ഒരു ഓപ്പണ്‍ എൻഡഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട് സ്കീം ആയ ടാറ്റാ സിൽവര്‍ ഇടിഎഫ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട്, ടാറ്റാ സിൽവർ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ടില്‍ ആയിരിക്കും നിക്ഷേപിക്കുക. ജനുവരി 16 വരെ എന്‍എഫ്ഒ ഓപ്പണ്‍ ആയിരിക്കും.

സ്വർണത്തിലും വെള്ളിയിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ വൈവിധ്യവല്ക്കരണത്തിനും ദീർഘകാല സ്ഥിരതയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ തന്ത്രമാണ്.

കറൻസി മൂല്യത്തകർച്ച പണപ്പെരുപ്പം, വിപണിയിലെ അനിശ്ചിതത്വം എന്നിവയ്ക്കെതിരായ ഒരു സംരക്ഷണമെന്ന നിലയില്‍ സ്വർണം പ്രവർത്തിക്കും.

അതേസമയം വെള്ളിയുടെ ദൗർലഭ്യതയും വ്യാവസായിക ഉപയോഗങ്ങളുടെ വ്യാപനവും ഇതിനെ ആകർഷകമായ നിക്ഷേപമാക്കി മാറ്റുന്നു.

X
Top