ഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യ പുനരുപയോഗം; ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ സാധ്യതകള്‍എംപിസി മീറ്റിംഗ്: നിരക്ക് വര്‍ദ്ധനയുണ്ടാകില്ലെന്ന് ഗോള്‍ഡ്മാന്‍കയറ്റുമതി 2 ട്രില്യണ്‍ ഡോളറിലെത്തുമ്പോള്‍ അവസരങ്ങള്‍ കൂടും – പിയൂഷ് ഗോയല്‍ആര്‍ബിഐ ‘ന്യൂട്രല്‍’ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സിഐഐ പ്രസിഡന്റ്ബാങ്കുകളുടെ വ്യവസായ വായ്പ വളര്‍ച്ച കുറഞ്ഞു; സേവന മേഖല, വ്യക്തിഗത, കാര്‍ഷിക വായ്പ വളര്‍ച്ച മെച്ചപ്പെട്ടു

കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വിഹിതം കുറയുന്നു

ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്രസർക്കാർ ആരോഗ്യമേഖലക്ക് നീക്കിവെക്കുന്ന ബജറ്റ് വിഹിതം കുറയുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. 2017-18ൽ ജി.ഡി.പിയുടെ 1.35 ശതമാനമായിരുന്നു ആരോഗ്യവിഹിതമെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം അത് 1.28 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.

മൊത്തം ആരോഗ്യച്ചെലവിലെ കേന്ദ്രവിഹിതവും കുറയുകയാണ്. കേന്ദ്ര വിഹിതം 2018-19ൽ 34.3 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.

മുൻവർഷമിത് 40.8 ശതമാനമായിരുന്നു. അതേ കാലയളവിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിഹിതം 59.2 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 65.7 ശതമാനമായി ഉയർന്നതായും കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

രാജ്യത്തെ ഒരു വ്യക്തി ആരോഗ്യകാര്യത്തിനായി പ്രതിശീർഷം ചെലവാക്കുന്ന തുക 2018-19 ൽ 4,470 രൂപയായി വർധിച്ചു. മുൻ വർഷമിത് 4,297 രൂപയും 2013-14ൽ 3,638 രൂപയും ആയിരുന്നു.

X
Top