മേയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ കളിപ്പാട്ടങ്ങളോട് മുഖം തിരിച്ച് ലോക രാജ്യങ്ങൾസൗരവൈദ്യുതിയ്ക്കുള്ള കേരളത്തിന്റെ ജനറേഷൻ ഡ്യൂട്ടി കേന്ദ്രനയത്തിന് വിരുദ്ധംഉദാരവൽക്കരണ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കുമെന്ന് വ്യവസായ സെക്രട്ടറിവിദേശ നാണയ ശേഖരത്തിൽ കുതിപ്പ്പേഴ്‌സണല്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വിപണിയിൽ മികച്ച വളര്‍ച്ച

വായ്പകളിൽ അധിക തുക ഈടാക്കരുതെന്ന് ആർബിഐ

കൊച്ചി: ഉപഭോക്താക്കളുമായുള്ള ധാരണ പ്രകാരമല്ലാതെ അധിക തുക ഈടാക്കരുതെന്ന് വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് നിർദേശം നൽകി.

ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾ, റീട്ടെയിൽ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വായ്പ നൽകുമ്പോൾ ഒപ്പുവെക്കുന്ന ധാരണ ലംഘിച്ച് അധിക തുക വിവിധ ഇനങ്ങളിൽ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാൽ കനത്ത പിഴയുണ്ടാകുമെന്നും റിസർവ് ബാങ്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

X
Top