ഇന്ത്യയിലേക്ക് 100 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ എഫ്ഡിഐ എത്തുമെന്ന് സിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്ഒന്നാം പാദത്തിലെ നിര്‍മ്മാണ ഉത്പ്പന്ന വില്‍പനയിൽ വലിയ തോതില്‍ ഇടിവ്ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചായ WazirX-ൽ വീണ്ടും ഹാക്കിംഗ്; അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടത് 1965 കോടി രൂപരാജ്യത്ത് ആഡംബര ഭവനങ്ങള്‍ക്ക് വന്‍ ഡിമാന്‍ഡ്കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ സർക്കാർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള 5 പ്രധാന മേഖലകൾ; അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനുള്ള മൂലധനച്ചെലവ് വർധിപ്പിച്ചേക്കും

അന്തർസംസ്ഥാന ട്രാൻസ്മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ വിജയിച്ച ലേലക്കാരനായി പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ

ഡൽഹി: നീമച്ച് എസ്ഇസഡിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അന്തർസംസ്ഥാന ട്രാൻസ്മിഷൻ സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ലേലത്തിന്റെ വിജയിച്ച ലേലക്കാരനായി മാറി പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. താരിഫ് അധിഷ്ഠിത മത്സര ബിഡ്ഡിംഗ്(ടിബിസിബി) പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് കമ്പനി പദ്ധതിയുടെ കരാർ നേടിയത്. ബിൽഡ്, ഓൺ, ഓപറേറ്റ്, ട്രാൻസ്ഫർ (BOOT) അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 07 ന് ഈ പദ്ധതിക്കായി തങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട തലത്തിൽ നിന്ന് ലെറ്റർ ഓഫ് ഇന്റന്റ് (LoI) ലഭിച്ചതായി പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു.

ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ട്രാൻസ്മിഷൻ യൂട്ടിലിറ്റിക്കായി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (GoI) സ്ഥാപിച്ച കമ്പനിയാണ് പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. കമ്പനിയുടെ 51.34 ശതമാനം ഓഹരി ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിനാണ്. ഏകീകൃത അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായം 17.9% ഉയർന്ന് 4,156.44 കോടി രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു. പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഓഹരികൾ ബിഎസ്ഇയിൽ 0.59 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 217.50 രൂപയിലെത്തി. 

X
Top