എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇന്‍വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഡെസ്‌ക്കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും, നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ലക്ഷ്യംകേരളം 2,000 കോടി കൂടി കടമെടുക്കുന്നുപയര്‍വര്‍ഗങ്ങള്‍ക്ക് സ്റ്റോക്ക് പരിധി ഏര്‍പ്പെടുത്തി, വിലകയറ്റവും പൂഴ്ത്തിവപ്പും തടയുക ലക്ഷ്യംഡോളറിനെതിരെ നേരിയ നേട്ടം കൈവരിച്ച് രൂപഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യ പുനരുപയോഗം; ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ സാധ്യതകള്‍

മാന്‍കൈന്‍ഡ് ഫാര്‍മ ഐപിഒ ഇന്ന് മുതൽ

മാന്കൈന്ഡ് ഫാര്മയുടെ പ്രാരംഭ ഓഹരി വില്പന ഇന്ന് തുടങ്ങും. ഏപ്രില് 27വരെ ഐപിഒയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഓഹരിയൊന്നിന് 1,026-1,080 രൂപ നിരക്കിലാണ് വില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഓഫര് ഫോര് സെയില് വഴി നാല് കോടി ഓഹരികളാണ് വില്പനയ്ക്കുള്ളത്. 13 ഓഹരികളുടെ ഒരു ലോട്ടിനാണ് മിനിമം അപേക്ഷിക്കാന് കഴിയുക. പരമാവധി 14 ലോട്ടുകള് (182 ഓഹരികള്)ക്കായി അപേക്ഷ നല്കാം.

ക്യുഐബി വിഭാഗത്തില് 50 ശതമാനവും അതിസമ്പന്ന വിഭാഗത്തിന് 15 ശതമാനവും റീട്ടെയില് നിക്ഷേപകര്ക്ക് 35ശതമാനവും ഓഹരികളാണ് നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളത്.

വില്പനയുടെ കാര്യത്തില് രാജ്യത്തെ നാലാമത്തെ മരുന്ന് കമ്പനിയാണ് മാന്കൈന്ഡ്. ഫാര്മ, കണ്സ്യൂമര് ഹെല്ത്ത് കെയര് മേഖലകളിലാണ് പ്രവര്ത്തനം.

X
Top