ഡിസംബര്‍ വരെ 21,253 കോടി കടമെടുക്കാൻ കേരളത്തിന് കേന്ദ്രാനുമതിതൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കിൽ കേരളം ഒന്നാമതെന്ന് കേന്ദ്ര റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യ ഏറ്റവുമധികം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ ഉത്പന്നമായി സ്മാർട്ട് ഫോൺകേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് ആര്‍ബിഐയുടെ ലാഭവീതം 2.11 ലക്ഷം കോടിഎണ്ണവിലയിൽ ഇന്ത്യക്കുള്ള ഡിസ്‌കൗണ്ട് പാതിയാക്കി കുറച്ച് റഷ്യ

രാജ്യത്ത് ഒമ്പത് വർഷംകൊണ്ട് എൽപിജി കണക്ഷൻ ഇരട്ടിയായി

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് ഒമ്പത് വർഷത്തിനിടെ പാചകവാതക കണക്ഷൻ ഇരട്ടിയായതായി ഔദ്യോഗിക കണക്ക്. 2014 ഏപ്രിലിൽ 14.52 കോടി ഉണ്ടായിരുന്നത് 2023 മാർച്ചിൽ 31.36 കോടിയായാണ് ഉയർന്നത്.

2016ൽ ആരംഭിച്ച പ്രധാൻമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല യോജന പദ്ധതിപ്രകാരം കഴിഞ്ഞ ജനുവരി വരെ 9.58 കോടി കണക്ഷൻ നൽകി. കണക്ഷൻ ലഭിക്കാനും സിലിണ്ടർ നിറക്കാനുമുള്ള കാലതാമസം ഒഴിവായിട്ടുണ്ട്.

പത്തുദിവസത്തിനകം പുതിയ കണക്ഷൻ ലഭിക്കും. മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിൽ 24 മണിക്കൂറിനകം സിലിണ്ടർ മാറ്റിനൽകുന്നു.

14.2 കിലോയുടെ പരമ്പരാഗത സിലിണ്ടറിന് പുറമെ ചെറിയ വരുമാനവും കുറഞ്ഞ ആവശ്യവുമുള്ളവരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് അഞ്ച് കിലോയുടെ സിലിണ്ടറും ലഭ്യമാരാജ്യത്ത് ഒമ്പത് വർഷംകൊണ്ട് എൽ.പി.ജി കണക്ഷൻ ഇരട്ടിയാക്കിയത് മെച്ചമാണ്.

X
Top