ഡിജിറ്റല്‍ രൂപ വിപ്ലവകരമെന്ന് എസ്ബിഐ ചെയര്‍മാന്‍അര്‍ബന്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകള്‍ക്കായി നാല് തല നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂട് പ്രഖ്യാപിച്ച് ആര്‍ബിഐനിരക്ക് വര്‍ധന: തോത് കുറയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി അസോചംസംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കടമെടുപ്പ് ശേഷി പരിമിതപ്പെടുത്താന്‍ കേന്ദ്രംജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.45 ലക്ഷം കോടി രൂപ

2.25 കോടി രൂപയുടെ ഏറ്റെടുക്കൽ നടത്തി നോളജ് മറൈൻ & എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സ്

മുംബൈ: ഒരു പുതിയ ഡംബ് ബാർജ് കപ്പൽ ഏറ്റെടുത്ത് നോളജ് മറൈൻ & എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സ്. നിർദിഷ്ട ഏറ്റെടുക്കലിനായി കമ്പനി നേരത്തെ അബൻകോ വി വിൻ എന്റുമായി ഒരു ഏറ്റെടുക്കൽ കരാർ ഒപ്പിട്ടിരുന്നു.

മൊത്തം 2.25 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഈ കപ്പൽ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2010-ൽ നിർമ്മിച്ച ഈ കപ്പൽ, ജോലിയുടെ ആവശ്യകതകൾക്കും പ്രത്യേകതകൾക്കും അനുസൃതമായി പരിഷ്ക്കരിക്കുകയും പുനർനിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്.

ഇത് ക്യാപിറ്റൽ റോക്ക് ഡ്രെഡ്ജിംഗ് ജോലികൾക്കായി ഗുജറാത്തിലെ മാൻഗ്രോൾ ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിൽ വിന്യസിക്കാൻ കെഎംഇഡബ്യു പദ്ധതിയിടുന്നു.

പ്രാഥമികമായി മറൈൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മാനിംഗ്, ഓപ്പറേഷൻ, ടെക്നിക്കൽ മെയിന്റനൻസ്, മറൈൻ ക്രാഫ്റ്റ്സ്, മറൈൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, അനുബന്ധ ജോലികൾ എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രമുഖ കമ്പനിയാണ് നോളജ് മറൈൻ & എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സ് ലിമിറ്റഡ്.

തിങ്കളാഴ്ച കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ 2.89 ശതമാനത്തിന്റെ നഷ്ടത്തിൽ 568 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

X
Top