വിദേശ വിനിമയ ഇടപാടുകള്‍ക്കുള്ള ഏകീകൃത ബാങ്കിംഗ് കോഡ്:
പൊതുതാല്‍പര്യ ഹര്‍ജിയില്‍ പ്രതികരിക്കാന്‍ ആര്‍ബിഐക്ക് കൂടുതല്‍ സമയം
മന:പൂര്‍വ്വം വരുത്തിയ വായ്പ കുടിശ്ശിക 88435 കോടി രൂപയായിആര്‍ബിഐ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവര്‍ണര്‍ നിയമനത്തിന് ധനമന്ത്രാലയം അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുജനുവരിയില്‍ 51 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ 1050 കോടി റീട്ടെയ്ല്‍ ഡിജിറ്റല്‍ പെയ്മന്റുകള്‍പെയ്മന്റ് ഉത്പന്നങ്ങള്‍ അന്താരാഷ്ട്രവത്ക്കരിക്കണം – ആര്‍ബിഐ ഗവര്‍ണര്‍ ശക്തികാന്ത ദാസ്‌

കിർലോസ്‌കർ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ അറ്റാദായം 316 കോടി രൂപ

ഡൽഹി: 2022 മാർച്ച് 31 ന് അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മൊത്തം വരുമാനം 3,820.1 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നതായി കിർലോസ്കർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് (കെഐഎൽ) അറിയിച്ചു, 2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇത് 2,082.3 കോടി രൂപയായിരുന്നു. അതേപോലെ, 2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ കമ്പനിയുടെ നികുതിക്ക് മുൻപുള്ള ലാഭം 2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 377.7 കോടിയിൽ നിന്ന് 568.3 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നപ്പോൾ, പ്രസ്തുത കാലയളവിലെ നികുതിക്ക് ശേഷമുള്ള ലാഭം 316.2 കോടി രൂപയാണ്. കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് ഒരു ഓഹരിക്ക് 10 രൂപയുടെ അന്തിമ ലാഭവിഹിതം ശുപാർശ ചെയ്തു.
ഒറ്റപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ മൊത്തം വരുമാനം 2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 58.1 കോടിയിൽ നിന്ന് 102.7 കോടി രൂപയായി വർദ്ധിച്ചു. എഞ്ചിനുകൾ, എഞ്ചിൻ ബെയറിംഗുകൾ, എഞ്ചിൻ വാൽവുകൾ, ഡീസൽ ജനറേറ്റിംഗ് സെറ്റുകൾ, ഗ്രേ അയൺ കാസ്റ്റിംഗ്‌സ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിപുലമായ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളുടെ നിർമ്മാതാക്കളാണ് കിർലോസ്‌കർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ്.

X
Top