കടമെടുപ്പ് പരിധി: കേന്ദ്രത്തിനും കേരളത്തിനുമിടയിൽ മഞ്ഞുരുകുന്നുഭാരത് ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ വില്പന വിപുലമാക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍രാജ്യത്ത് ദാരിദ്ര്യം കുറഞ്ഞെന്ന് നീതി ആയോഗ് സിഇഒ ബിവിആ‍‍ർ സുബ്രഹ്മണ്യംഐടി മേഖലയിൽ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് മാന്ദ്യംസെമികണ്ടക്ടർ ചിപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ വൻശക്തിയാകാൻ ഇന്ത്യ

ഏപ്രിൽ-സെപ്റ്റംബർ കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയുടെ കൽക്കരി ഇറക്കുമതി 5 ശതമാനം കുറഞ്ഞു

മുംബൈ : സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഏപ്രിൽ-സെപ്റ്റംബർ കാലയളവിൽ രാജ്യത്തിന്റെ കൽക്കരി ഇറക്കുമതി അഞ്ച് ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 125.21 ദശലക്ഷം ടൺ (എംടി) രേഖപ്പെടുത്തിയതായി പാർലമെന്റിനെ അറിയിച്ചു.

ലേലത്തിലൂടെ ഉൽപ്പാദനം, വാണിജ്യ കൽക്കരി ലേലം തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ സംയുക്ത വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് (സിഎജിആർ) പ്രകാരം 150 മില്യൺ ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരുന്നുവെന്ന് കൽക്കരി, വൈദ്യുതി മന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി മറുപടിയായി പറഞ്ഞു.എന്നാൽ 2023-24 ഏപ്രിൽ-സെപ്റ്റംബർ കാലയളവിൽ രാജ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് 125.21 MT കൽക്കരി മാത്രമാണ്.

“2023 സെപ്റ്റംബർ മാസം വരെയുള്ള കൽക്കരി ഇറക്കുമതി 125.21 മെട്രിക് ടൺ ആയിരുന്നു, ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 5 ശതമാനം ഇടിവാണ്,” മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കൽക്കരി ഇറക്കുമതിക്ക് ബദലായി സർക്കാർ നിരവധി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.ആഭ്യന്തര കൽക്കരി ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഊന്നൽ നൽകുന്നുണ്ട്.2022-23ൽ കൽക്കരി ഉൽപ്പാദനം മുൻവർഷത്തേക്കാൾ 14.77 ശതമാനം വർധിച്ചു.

നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം 1,012.14 മെട്രിക് ടൺ കൽക്കരി ഉൽപ്പാദനമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതുപോലെ, 2025-26ൽ കോൾ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് (സിഐഎൽ) ഒരു ബില്യൺ ടൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

X
Top