ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് പൊറോട്ടയ്ക്ക് 5% ജിഎസ്ടി മാത്രംആഭ്യന്തര ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റീല്‍ ഉപഭോഗം 13% വര്‍ധിച്ച് 136 മെട്രിക്ക് ടണ്‍ ആയതായി റിപ്പോർട്ട്കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഐടി വ്യവസായ സമുച്ചയം കൊച്ചിയിൽകുതിപ്പിനൊടുവിൽ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് ഇടിവ്രാജ്യത്തെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുതിച്ചുയർന്നു

ഇൻഡക്‌സ് ഫണ്ടുകൾക്കും, ഇടിഎഫ് കൾക്കുമുള്ള നിയമങ്ങളിൽ ഇളവ്

ൻഡക്‌സ് ഫണ്ടുകളും എക്‌സ്‌ചേഞ്ച്-ട്രേഡഡ് ഫണ്ടുകളും (ഇടിഎഫ്) അവയുടെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികകൾ പൂർണ്ണമായി പിന്തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ, സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സെബി) അവയ്‌ക്കുള്ള നിയമങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇത് പ്രകാരം ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളിലോ സ്പോൺസർമാരിലോ 25 ശതമാനം വരെ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണം നീക്കാൻ സെബി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതിനാൽ ഇനി മുതൽ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകൾക്കും ഇടിഎഫുകൾക്കും സ്പോൺസറുടെ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളുടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഓഹരികളിൽ സൂചികകൾ അനുവദിക്കുന്ന പരിധി വരെ നിക്ഷേപിക്കാമെന്ന് സെബി നിർദ്ദേശിച്ചു.

ഇത് ഇ ടി എഫുകൾക്കും, ഇൻഡക്സ് ഫണ്ടുകൾക്കും കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കും. ഒരു സൂചികയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ നീങ്ങുന്നവയാണ് ഇ ടി എഫുകളും, ഇൻഡക്സ് ഫണ്ടുകളും.

ഉദാഹരണത്തിന് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ ഓഹരികളാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഓരോ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ ഓഹരികളിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പകരം പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് ഇ ടി എഫിൽ നിക്ഷേപിക്കാം.

ചെറുകിടക്കാർക്ക് ഒരു ഓഹരിയുടെ വില വ്യത്യാസത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇ ടി എഫുകളും, ഇൻഡക്സ് ഫണ്ടുകളും സഹായിക്കും.

X
Top