15 മില്യണ്‍ ബാരല്‍ റഷ്യന്‍ എണ്ണ ഏറ്റെടുക്കാതെ ഇന്ത്യഉള്ളി കയറ്റുമതി നിരോധനം മാർച്ച് 31 വരെ തുടരുംകേന്ദ്രവിഹിതം കിട്ടണമെങ്കിൽ കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു: ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ25 സ്വകാര്യ വ്യവസായ പാർക്കുകൾ കൂടി അനുവദിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രിറഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങാനുള്ള നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ

2.39 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ എഫ്ഡിഐ നേടി ഗുജറാത്ത്

ഗുജറാത്ത് : 2019 ഒക്‌ടോബറിനും 2023 മാർച്ചിനും ഇടയിൽ 2.39 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ [31 ബില്യൺ ഡോളർ] നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം ഗുജറാത്തിന് ലഭിച്ചു . വിദേശ നിക്ഷേപത്തിന്റെ മുൻനിര ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഗുജറാത്ത് എന്നും ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ശ്രമഫലമായി ഗുജറാത്തിലെ എഫ്ഡിഐ വർഷങ്ങളായി തുടർച്ചയായി വർധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അത് നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ വൈബ്രന്റ് ഗുജറാത്ത് ഗ്ലോബൽ സമ്മിറ്റ് (വിജിജിഎസ്) നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച നിക്ഷേപ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഗുജറാത്തെന്നും 2019 ഒക്ടോബർ മുതൽ 2023 മാർച്ച് വരെ 2.39 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ (31 ബില്യൺ ഡോളർ) എഫ്ഡിഐ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

വി‌ജി‌ജി‌എസിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് അനുസരിച്ച്, മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 2022-23 ൽ സംസ്ഥാനം എഫ്ഡിഐയിൽ ഏകദേശം 84 ശതമാനം വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി.

“2021-ൽ നടപ്പിലാക്കിയ മൊത്തം വ്യവസായ സംരംഭക മെമ്മോറാണ്ടത്തിന്റെ [IEM (1.04 ലക്ഷം കോടി രൂപ) 30 ​​ശതമാനവും ഗുജറാത്തിൽ നിന്നാണ്, ഇത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ്.

“മികച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, കണക്റ്റിവിറ്റി, യോഗ്യതയുള്ള തൊഴിലാളികൾ” എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച്, “ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിംഗ് ബിസിനസ്” സംരംഭത്തിന് കീഴിൽ ഗുജറാത്തിലെ ബിസിനസ് അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തിവരികയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

നിക്ഷേപക സുഗമമാക്കൽ പോർട്ടൽ സ്ഥാപിക്കൽ, അനുമതികളും ലൈസൻസുകളും ഓൺലൈനായി നൽകൽ, ഡിജിറ്റൈസ്ഡ് ലാൻഡ് ബാങ്ക്, സെൽഫ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഗുജറാത്ത് ഉച്ചകോടിയുടെ മുൻ പതിപ്പുകളിൽ പങ്കാളി രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും, 2019 ആകുമ്പോഴേക്കും മെഗാ നിക്ഷേപക സംഗമത്തിൽ 15 രാജ്യങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തമുണ്ടെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

X
Top