ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ സാമ്പത്തിക സൗകര്യങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം വർധിക്കുന്നുവെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട്ജിഎസ്‍ടി കൗൺസിൽ യോഗം അടുത്ത ആഴ്ചപെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങൾ ജിഎസ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സമ്മർദ്ദമേറുന്നുസംഭരണം വൈകിയാൽ ഉള്ളി വില വീണ്ടും ഉയർന്നേക്കുംവിലക്കയറ്റം ഏറ്റവും കൂടിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളവും

ഗോ ഡിജിറ്റുമായി സഹകരണം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഫിനോ പേയ്‌മെന്റ്സ് ബാങ്ക്

മുംബൈ: ചെറുകിട, ഇടത്തരം ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്ക് ഷോപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നതിനായി ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയായ ഗോ ഡിജിറ്റ്  ഇൻഷുറൻസ് ലിമിറ്റഡുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഫിനോ പേയ്‌മെന്റ്സ് ബാങ്ക് അറിയിച്ചു. ഈ സഹകരണത്തിന് കീഴിൽ ഫിനോ, ഗോ ഡിജിറ്റിന്റെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് പ്രതിനിധിയായി പ്രവർത്തിക്കും. ഒരു ദുരന്തമുണ്ടായാൽ ഡിജിറ്റിന്റെ മൈ ബിസിനസ് പോളിസി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ചെറുകിട ഇടത്തരം ബിസിനസുകളെ ഈ പങ്കാളിത്തം സഹായിക്കും. കവർച്ച, ഭൂകമ്പം, തീ, മിന്നൽ, കൊടുങ്കാറ്റ്, വെള്ളപ്പൊക്കം, കലാപങ്ങൾ എന്നിവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഒരു വർഷത്തെ കവറേജ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുമെന്നും, സുരക്ഷിതമായ പണം, ട്രാൻസിറ്റിലെ പണം, മറ്റ് കവറേജുകൾ എന്നിവ പോളിസിയുമായി സംയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും സ്ഥാപനം അറിയിച്ചു.

ഫിനോ ബാങ്കിന്റെ ശക്തമായ ഉപഭോക്തൃ അടിത്തറയിലും സുസ്ഥിരമായ വ്യാപാര ശൃംഖലയിലും നിരവധി ചെറുകിട ഇടത്തരം ബിസിനസുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഫിനോ ബാങ്കിന്റെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഗോ ഡിജിറ്റിന്റെ കവറേജിൽ പ്രതിവർഷം 550 രൂപയ്ക്ക് 3 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയും, കൂടാതെ പ്രതിവർഷം 2,600 രൂപയ്ക്ക് 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ പരിരക്ഷയും ലഭിക്കും. കടയുടമകൾക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കടലാസ് രഹിത പ്രക്രിയയിലൂടെ തത്സമയം, ഡിജിറ്റിന്റെ മൈ ബിസിനസ് പോളിസിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

ഏകദേശം 4.6 ദശലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കളുള്ള ബാങ്ക്, ഈ പങ്കാളിത്തത്തിന് കീഴിൽ ഡിജിറ്റ് വഴി ഓട്ടോമൊബൈൽ, ഗ്രൂപ്പ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എന്നി സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. ഫിനോയ്ക്ക് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പ്രാദേശിക ബാങ്കർമാർ എന്ന നിലയിൽ 10.2 ലക്ഷത്തിലധികം സ്വന്തം-പങ്കാളി നെറ്റ്‌വർക്ക് പോയിന്റുകളുടെ ശൃംഖലയുണ്ട്. ഈ പ്രാദേശിക ബാങ്കിംഗ് ലൊക്കേഷനുകളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പുതിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാനും, പണം നിക്ഷേപിക്കാനും, പിൻവലിക്കാനും, പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാനും, ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കാനും കഴിയും. 

X
Top