കടമെടുപ്പ് പരിധി: കേന്ദ്രത്തിനും കേരളത്തിനുമിടയിൽ മഞ്ഞുരുകുന്നുഭാരത് ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ വില്പന വിപുലമാക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍രാജ്യത്ത് ദാരിദ്ര്യം കുറഞ്ഞെന്ന് നീതി ആയോഗ് സിഇഒ ബിവിആ‍‍ർ സുബ്രഹ്മണ്യംഐടി മേഖലയിൽ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് മാന്ദ്യംസെമികണ്ടക്ടർ ചിപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ വൻശക്തിയാകാൻ ഇന്ത്യ

ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലേക്കുള്ള ഒഴുക്ക് നവംബറിൽ 22% കുറഞ്ഞു

മുംബൈ: അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ (AMFI) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരം 2023 നവംബറിൽ ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലേക്കുള്ള ഒഴുക്ക് ഏകദേശം 22.16% കുറഞ്ഞു. ഒക്ടോബറിൽ 19,932 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് ഈ മാസം 15,514.5 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

സ്‌മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ ഒഴുക്ക് ഒക്ടോബറിലെ 4,495 കോടിയിൽ നിന്ന് 3,699 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു. മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ട് നിക്ഷേപം നവംബറിൽ 2,409 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 2,666 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നതായി കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ട് ഒഴുക്ക് 307 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു, ഒക്ടോബറിൽ നിരീക്ഷിച്ച ₹724 കോടിയിൽ നിന്ന് ഗണ്യമായ ഇടിവ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഇക്വിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് സേവിംഗ്സ് സ്കീം (ഇഎൽഎസ്എസ്) നിക്ഷേപവും ഒക്ടോബറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 266 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 104.4 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു.

മൊത്തം ഡെറ്റ് സ്‌കീം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്ക് 4,706.7 കോടി രൂപയായി, മുൻ മാസത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 42,634 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് ഗണ്യമായി വ്യതിചലിച്ചു. ലിക്വിഡ് ഫണ്ട് ഒഴുക്ക് നവംബറിൽ 644.7 കോടി രൂപയായി, ഒക്ടോബറിൽ നിരീക്ഷിച്ച 32,964 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് കുത്തനെ വ്യതിചലിച്ചു.

കൂടാതെ, ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ഫണ്ടുകൾ ഒക്ടോബറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 142 കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാനത്ത് 253.7 കോടി രൂപയുടെ ഒഴുക്കിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. ഒക്ടോബറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 1,940 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട് ഫണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 1,578.4 കോടി രൂപ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി.

ഇതിനു വിപരീതമായി, ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകളുടെ ഒഴുക്ക് 13,538 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു, ഇത് മുൻ മാസം രേഖപ്പെടുത്തിയ 9,907 കോടിയിൽ നിന്ന് ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ് പ്രകടമാക്കുന്നു.
എക്‌സ്‌ചേഞ്ച്-ട്രേഡഡ് ഫണ്ട് (ഇടിഎഫ്) ഒഴുക്ക് ഗണ്യമായ മാറ്റത്തിന് വിധേയമായി, ഒക്ടോബറിലെ 4,769 കോടി രൂപയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നവംബറിൽ 833.62 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു.

മൊത്തത്തിൽ, മാനേജുമെന്റിന് കീഴിലുള്ള മൊത്തം ആസ്തി ഒക്ടോബറിലെ 46.71 ലക്ഷം കോടി രൂപയുമായി (MoM) താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നവംബറിൽ 49.04 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടേതാണ്.

സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് പ്ലാനുകളുടെ (എസ്‌ഐ‌പി) കാര്യത്തിൽ, നവംബറിൽ ആദ്യമായി ഈ സംഖ്യ 17,000 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലെത്തി. ഒക്ടോബറിലെ 16,928 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് ഈ മാസത്തിൽ എസ്ഐപി ബുക്ക് 17,073 കോടി രൂപയായി.

X
Top