15 മില്യണ്‍ ബാരല്‍ റഷ്യന്‍ എണ്ണ ഏറ്റെടുക്കാതെ ഇന്ത്യഉള്ളി കയറ്റുമതി നിരോധനം മാർച്ച് 31 വരെ തുടരുംകേന്ദ്രവിഹിതം കിട്ടണമെങ്കിൽ കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു: ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ25 സ്വകാര്യ വ്യവസായ പാർക്കുകൾ കൂടി അനുവദിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രിറഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങാനുള്ള നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ

ഇ-കൊമേഴ്‌സ് ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ 1 ശതമാനം നികുതി കിഴിവ് സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സിബിഡിടി പുറപ്പെടുവിച്ചു

ന്യൂ ഡൽഹി : ഇ-കൊമേഴ്‌സ് കമ്പനികൾ ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും മൊത്ത വിൽപ്പനയുടെ 1 ശതമാനം ആദായനികുതി കിഴിവ് സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ട് ടാക്‌സസ് (CBDT) മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു.

ആദായനികുതി നിയമം, 1961 (‘ആക്ട്’) സെക്ഷൻ 194-O അനുസരിച്ച്,ഒരു ഇ-കൊമേഴ്‌സ് ഓപ്പറേറ്റർ, അതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സൗകര്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി സുഗമമാക്കിയ ചരക്കുകളുടെ വിൽപ്പനയുടെയോ സേവനത്തിന്റെയോ മൊത്തത്തിലുള്ള തുകയുടെ 1 ശതമാനം നിരക്കിൽ ആദായനികുതി കുറയ്ക്കണം.

ഓപ്പൺ നെറ്റ്‌വർക്ക് ഫോർ ഡിജിറ്റൽ കൊമേഴ്‌സ് (ഒഎൻ‌ഡി‌സി) പോലെയുള്ള ഒന്നിലധികം ഇ-കൊമേഴ്‌സ് ഓപ്പറേറ്റർ മോഡൽ ചട്ടക്കൂടിൽ നിയമത്തിന്റെ പ്രയോഗക്ഷമതയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീക്കുന്നതിന് സർക്കുലർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും വ്യക്തത നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്,” സിബിഡിടി ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

സർക്കുലർ നിരവധി തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം വിശദീകരിക്കുകയും ഒന്നിലധികം വിഷയങ്ങളിൽ വ്യക്തത നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ സർക്കുലറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

X
Top