ഇന്ത്യ അതിവേഗം വളരുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ : നിർമല സീതാരാമൻനവംബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ധന ഉപഭോഗം കുറഞ്ഞുവളര്‍ച്ചാ അനുമാനം 7 ശതമാനമായി ഉയര്‍ത്തി ആർബിഐ; റിപ്പോ 6.50% തന്നെയായി നിലനിർത്തിഇത്തവണ സമ്പൂർണ ബജറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല; അവതരിപ്പിക്കുക വോട്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ട്ടെലികോം മേഖലയുടെ മൊത്ത വരുമാനം 80,899 കോടി രൂപയിലെത്തി

66 മെഗാവാട്ട് ഇപിസി പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്ത് ടാറ്റ പവർ സോളാർ

മുംബൈ: വൈബ്രന്റ് എനർജിക്കായി 66 മെഗാവാട്ട് ഇപിസി (എൻജിനീയറിങ്, പ്രൊക്യുർമെന്റ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ) പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ടാറ്റ പവർ സോളാർ സിസ്റ്റംസ് ലിമിറ്റഡ്. പദ്ധതിയിലൂടെ പ്രതിവർഷം 110,029 യൂണിറ്റ് ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഇത് കാർബൺ ഉദ്വമനത്തിൽ 9 ലക്ഷം ടൺ കുറവുണ്ടാക്കും. കൂടാതെ, 191 ഏക്കറിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന, 1,27,268 സോളാർ മൊഡ്യൂളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പദ്ധതി ഒമ്പത് മാസത്തിനുള്ളിൽ റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ച് പൂർത്തിയാക്കാനായതായി കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഈ പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തോടെ, കമ്പനിയുടെ മുഴുവൻ യൂട്ടിലിറ്റി സ്കെയിൽ സോളാർ പ്രോജക്റ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇപ്പോൾ 9.7GWp ആയി ഉയർന്നു.

വൈബ്രന്റ് എനർജിക്കായി ഈ വലിയ ഇപിസി പ്രോജക്റ്റ് കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സുപ്രധാന നേട്ടമായി തങ്ങൾ കരുതുന്നതായും കാരണം ഇത് തങ്ങളുടെ മികച്ച പ്രോജക്റ്റ് നിർവ്വഹണ ശേഷി പ്രകടമാക്കുന്നതായും ടാറ്റ പവർ സിഇഒയും എംഡിയുമായ പ്രവീർ സിൻഹ പറഞ്ഞു. ഈ പദ്ധതി വ്യവസായ സഹകരണത്തിന് ഒരു പുതിയ മാനദണ്ഡം സ്ഥാപിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യയുടെ ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് വലിയ സംഭാവന നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

X
Top