ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ സാമ്പത്തിക സൗകര്യങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം വർധിക്കുന്നുവെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട്ജിഎസ്‍ടി കൗൺസിൽ യോഗം അടുത്ത ആഴ്ചപെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങൾ ജിഎസ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സമ്മർദ്ദമേറുന്നുസംഭരണം വൈകിയാൽ ഉള്ളി വില വീണ്ടും ഉയർന്നേക്കുംവിലക്കയറ്റം ഏറ്റവും കൂടിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളവും

മികച്ച നേട്ടവുമായി സൂര്യോദയ് സ്‌മോള്‍ ഫിനാന്‍സ് ബാങ്ക് ഓഹരി

മുംബൈ: മികച്ച ഒന്നാംപാദ ഫലത്തിന്റെ ഫലത്തില്‍ സൂര്യോദയ് സ്‌മോള്‍ ഫിനാന്‍സ് ബാങ്ക് ഓഹരി ഉയര്‍ന്നു. 3.41 ശതമാനം ഉയര്‍ന്ന് 185.05 രൂപയിലായിരുന്നു ക്ലോസിംഗ്. 47.6 കോടിര ൂപയാണ് ഒന്നാംപാദത്തില്‍ കമ്പനി രേഖപ്പെടുത്തിയ അറ്റാദായം.

മുന്‍വര്‍ഷത്തെ സമാന പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 6 മടങ്ങ് അധികം. കിട്ടാകടങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞതാണ് തുണയായത്. മുന്‍വര്‍ഷത്തെ സമാന പാദത്തില്‍ 7.8 കോടി രൂപ നഷ്ടമായിരുന്നു ബാങ്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

മൊത്തം വരുമാനം 295 കോടി രൂപയില്‍ നിന്നും 409 കോടി രൂപയായി ഉയര്‍ന്നപ്പോള്‍ അറ്റ പലിശ മാര്‍ജിന്‍ 9.1 ശതമാനത്തില്‍ നിന്നും 10.1 ശതമാനമായി. അറ്റ പലിശ വരുമാനം 177 കോടി രൂപയില്‍ നിന്നും 225 കോടി രൂപയാക്കാനുമായി. മൊത്തം നിഷ്‌ക്രിയ ആസ്തി (എന്‍പിഎ) മൊത്തം വായ്പയുടെ 3.04 ശതമാനമാണ്.

മുന്‍വര്‍ഷത്തെ സമാന പാദത്തില്‍ 3.04 ശതമാനമായിരുന്ന സ്ഥാനത്താണിത്.അറ്റ എന്‍പിഎ 5.02 ശതമാനത്തില്‍ നിന്നും 1.63 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തില്‍ ബാങ്ക് ഓഹരി 75.82 ശതമാനമാണ് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്.

X
Top