4 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ളി കയറ്റുമതിക്ക് അനുമതിഎണ്ണവില കുറയാനുള്ള സാധ്യത മങ്ങുന്നുക്രൂഡ് ഓയില്‍ ഇറക്കുമതി 21 മാസത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍സർക്കാരിന്റെ ആണവോർജ പദ്ധതിയിൽ വമ്പന്മാർ ഭാഗമായേക്കുംസംരംഭകരായി സ്ത്രീകള്‍ വരുന്നത് സന്തോഷം: മുഖ്യമന്ത്രി

വിപുലീകരണ പദ്ധതികളുമായി സൺ ഫാർമ

മുംബൈ: ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിപുലീകരണം, ബ്രാൻഡിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രരീകരിക്കൽ എന്നീ ഇരട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനായി ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ തങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് ഫോഴ്‌സ് 10 ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മരുന്ന് നിർമ്മാതാക്കളായ സൺ ഫാർമ പദ്ധതിയിടുന്നതായി ഒരു മുതിർന്ന കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെ വലിയ സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി ജനറിക് മരുന്ന് നിർമ്മാതാക്കളായ മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്പനിക്ക് നിലവിൽ രാജ്യത്ത് ഏകദേശം 11,000 മെഡിക്കൽ റെപ്രസന്റേറ്റീവുകളും (എംആർ) അനുബന്ധ ജീവനക്കാറുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നടത്തിയ ഫീൽഡ് ഫോഴ്‌സ് വിപുലീകരണം മികച്ച വിജയം നേടിയതായും, അതിനാൽ നിലവിലെ വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഈ വർഷം ഏകദേശം 10 ശതമാനം കൂടുതൽ വിപുലീകരണം ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി സൺ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് സിഇഒ കീർത്തി ഗാനോർക്കർ പറഞ്ഞു.

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കാൾ 23 ശതമാനത്തിന്റെ മികച്ച വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യൻ ഫോർമുലേഷൻസ് വിൽപ്പന 12,759 കോടി രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു. 2022 മാർച്ച് 31 ന് അവസാനിച്ച നാലാം പാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഫോർമുലേഷൻ വരുമാനം 3,096 കോടി രൂപയാണ്. സാന്നിധ്യമുള്ള മിക്ക ചികിത്സകളിലും കമ്പനി വളർച്ചയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ സിഇഒ പറഞ്ഞു. നാലാം പാദത്തിൽ കമ്പനി 11 പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ 40-ലധികം നിർമ്മാണ സൗകര്യങ്ങളുടെ പിന്തുണയുള്ള സൺ ഫാർമ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 100-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ സേവനം നൽകുന്നു.

X
Top