ഡിസംബര്‍ വരെ 21,253 കോടി കടമെടുക്കാൻ കേരളത്തിന് കേന്ദ്രാനുമതിതൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കിൽ കേരളം ഒന്നാമതെന്ന് കേന്ദ്ര റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യ ഏറ്റവുമധികം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ ഉത്പന്നമായി സ്മാർട്ട് ഫോൺകേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് ആര്‍ബിഐയുടെ ലാഭവീതം 2.11 ലക്ഷം കോടിഎണ്ണവിലയിൽ ഇന്ത്യക്കുള്ള ഡിസ്‌കൗണ്ട് പാതിയാക്കി കുറച്ച് റഷ്യ

കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞ് സ്റ്റീല്‍ വില

ഭ്യന്തര സ്റ്റീല്‍ വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. മുന്‍ മാസത്തേക്കാള്‍ 14 ശതമാനം മുതല്‍ 20 ശതമാനം വരെ കുറവാണ് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ഒരു ടണ്‍ സ്റ്റീലിന്റെ വിലയില്‍ 12,000- 15,000 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായത്.
ഇരുമ്പയിര്, കോക്കിംഗ് കല്‍ക്കരി തുടങ്ങിയ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വില കുറയുന്നതിനാല്‍ സ്റ്റീല്‍ വിലയില്‍ വീണ്ടും ഇടിവ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. ഡിമാന്‍ഡ് കുറഞ്ഞതും സ്റ്റോക്ക് കൂടിയതും ആഭ്യന്തര സ്റ്റീല്‍ വിലയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു.
ഹോട്ട്-റോള്‍ഡ് കോയിലിന്റെ (എച്ച്‌ആര്‍സി) വിലയില്‍ 18 ശതമാനമാണ് ഇടിവ് ഉണ്ടായത്. അതായത്, ഒരു ടണ്‍ എച്ച്‌ആര്‍സിയുടെ വില 64,000 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. കൂടാതെ, റീബാര്‍ വില ടണ്ണിന് 61,000- 63,000 രൂപയായി കുറഞ്ഞു.

X
Top