കൊച്ചി– ബെംഗളൂരു വ്യവസായ ഇടനാഴി: കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ വീണ്ടും സമീപിച്ച് കേരളംജിഎസ്ടി അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണല്‍ ഉടൻ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായേക്കുംവയോജന പാർപ്പിട വിപണി വൻ വളർച്ചയിലേക്ക്റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങിയതിന്റെ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ട് കേന്ദ്രംഇന്ത്യ 18 ദശലക്ഷം ടൺ അരി കയറ്റുമതി ചെയ്‌തേക്കും

ശേഷി വിപുലീകരണത്തിനായി 1,800 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് സ്റ്റാർ സിമന്റ്

ഡൽഹി: അടുത്ത രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ക്ലിങ്കർ കപ്പാസിറ്റി ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിനും 4 ദശലക്ഷം ടൺ (മെട്രിക് ടൺ) ഗ്രൈൻഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുന്നതിനുമായി 1,700-1,800 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാൻ സ്റ്റാർ സിമന്റ് പദ്ധതിയിടുന്നു. കമ്പനിക്ക് നിലവിൽ മേഘാലയയിൽ 2.75-2.8 മില്യൺ ടൺ ശേഷിയുള്ള രണ്ട് ക്ലിങ്കർ യൂണിറ്റുകളുണ്ട്. 3 മീറ്റർ ശേഷിയുള്ള മറ്റൊരു ചൂള സ്ഥാപിക്കാനും അതുവഴി അടുത്ത രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മൊത്തം ക്ലിങ്കർ ശേഷി 5.75 മീറ്ററായി ഉയർത്താനും കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും മറ്റ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും എല്ലാ അനുമതികളും നിലവിലുണ്ടെന്നും ക്ലിങ്കർ യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനോടകം ആരംഭിച്ചതായും സ്റ്റാർ സിമന്റ്‌സ് പറഞ്ഞു.

ക്ലിങ്കർ യൂണിറ്റിന് ഏകദേശം 1,000 കോടി രൂപയും രണ്ട് ഗ്രൈൻഡിംഗ് യൂണിറ്റുകൾക്കായി ഏകദേശം 800 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാനുമാണ് സ്ഥാപനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ക്ലിങ്കർ യൂണിറ്റ് 2024 മാർച്ച്-ഏപ്രിൽ മാസത്തോടെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും, നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ആന്തരിക അക്രൂവലുകൾ വഴിയാണ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.

നിലവിൽ കമ്പനിയുടെ ഗ്രൈൻഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഏകദേശം 5 മില്ല്യൺ ആണ്. കമ്പനി വടക്കുകിഴക്ക് കൂടാതെ, വടക്കൻ ബംഗാളിലും കിഴക്കൻ ബിഹാർ വിപണിയിലും വളരാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു. വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിമന്റ് നിർമ്മാതാക്കളാണ് സ്റ്റാർ സിമന്റ്.

X
Top