ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയിൽ കമ്പനി കേന്ദ്രികൃത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം 597.94 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സേവന കയറ്റുമതി 10.8 ശതമാനം ഉയർന്നു1.1 ലക്ഷം കോടിയുടെ പ്രതിരോധക്കരാറിന് അനുമതിനവംബറിലെ ജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.68 ലക്ഷം കോടി രൂപ

പുതിയ നിർമ്മാണ പ്ലാന്റ് തുറന്ന് നോവാർട്ടിസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്

മുംബൈ: മുംബൈയിലെ കൽവെയിൽ ജനറിക് ഓറൽ ക്യാൻസർ മരുന്നുകൾക്കായുള്ള തങ്ങളുടെ പുതിയ നിർമ്മാണ പ്ലാന്റ് തുറന്നതായി നൊവാർട്ടിസ് വെള്ളിയാഴ്ച അറിയിച്ചു. 32,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന, അത്യാധുനിക ഉൽപ്പാദന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പിൻബലത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ആഭ്യന്തര, കയറ്റുമതി വിപണികൾക്കായിയാണ് നിർമ്മിച്ചത്. ഒരു ബ്രൗൺഫീൽഡ് സൈറ്റിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ പ്ലാന്റിൽ സുസ്ഥിരമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി മലിനജല ശുദ്ധീകരണ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാൻഡോസ് ബിസിനസിന്റെ പുതിയ അധ്യായം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പ്ലാന്റ്, ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും അതിന്റെ ജനറിക്‌സ് ബിസിനസിന്റെ ആഗോള വളർച്ചയെ നയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുമെന്നും നൊവാർട്ടിസ് പറഞ്ഞു.

കൂടാതെ, ഈ സൗകര്യത്തിന്റെ സമാരംഭം ചുറ്റുമുള്ള രോഗികളുടെ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സർക്കാരിന്റെ ‘മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ’ കാഴ്ചപ്പാടിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് സ്ഥാപനം അറിയിച്ചു. നൊവാർട്ടിസ്, അതിന്റെ സാൻഡോസ് ഡിവിഷൻ വഴി, ഓങ്കോളജി, ഇമ്മ്യൂണോളജി, ആൻറി-ഇൻഫെക്റ്റീവ്സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ ഓഫ്-പേറ്റന്റ് മരുന്നുകൾ വിൽക്കുന്നു. 

X
Top