4 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ളി കയറ്റുമതിക്ക് അനുമതിഎണ്ണവില കുറയാനുള്ള സാധ്യത മങ്ങുന്നുക്രൂഡ് ഓയില്‍ ഇറക്കുമതി 21 മാസത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍സർക്കാരിന്റെ ആണവോർജ പദ്ധതിയിൽ വമ്പന്മാർ ഭാഗമായേക്കുംസംരംഭകരായി സ്ത്രീകള്‍ വരുന്നത് സന്തോഷം: മുഖ്യമന്ത്രി

ഇരുമ്പയിര് ഉൽപ്പാദനത്തിൽ വളർച്ച നേടി എൻഎംഡിസി

മുംബൈ: മെയ് മാസത്തിൽ എൻഎംഡിസിയുടെ ഇരുമ്പയിര് ഉൽപ്പാദനം 14 ശതമാനത്തിലധികം വളർച്ചയോടെ 3.2 ദശലക്ഷം ടൺ (എംടി) ആയതായി സ്റ്റീൽ മന്ത്രാലയം വ്യാഴാഴ്ച അറിയിച്ചു. 2021 മെയ് മാസത്തിൽ എൻഎംഡിസി 2.8 മെട്രിക് ടൺ ഇരുമ്പയിര് ഉത്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഉൽപ്പാദനത്തിലെ സ്ഥിരതയുള്ള വളർച്ച തങ്ങളെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന ഇരുമ്പയിര് ഖനന കമ്പനിയാക്കി മാറ്റിയതായും, കൂടാതെ, ആഭ്യന്തര സ്റ്റീൽ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും സ്ഥിരതയുള്ള വിതരണക്കാരനാക്കിയതായും എൻഎംഡിസി അറിയിച്ചു.

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുമ്പയിര് ഉൽപ്പാദന കമ്പനിയാണ് സ്റ്റീൽ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള എൻഎംഡിസി. 36603 കോടി രൂപയുടെ വിപണി മൂല്യമുള്ള കമ്പനിയാണിത്.

X
Top