ജിഎസ്ടി ഇളവു നിഷേധം: പരാതിക്കു പുതിയ സംവിധാനവുമായി കേന്ദ്രംസംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 17,000 കോടി ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം; കേരളത്തിന് 773 കോടി ലഭിക്കുംകേന്ദ്ര നികുതിവരുമാനം ലക്ഷ്യം മറികടന്നേക്കുംരാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് താഴേക്ക്ബജറ്റ് കമ്മി കുറഞ്ഞത് 50 ബേസിസ് പോയിന്റ് താഴ്ത്താന്‍ കേന്ദ്രം

571 കോടി രൂപയുടെ ഓർഡർ നേടി ജെ കുമാർ ഇൻഫ്രാപ്രോജക്‌സ്

മുംബൈ: മുംബൈയിലെ സെഗ്‌മെന്റ് ലൈനിംഗ് രീതിയോടെ ഡോൺ ബോസ്‌കോ മുതൽ ന്യൂ മലാഡ് ഐപിഎസ് വരെയുള്ള മുൻ‌ഗണനാ മലിനജല ടണൽ-ഫേസ് I രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും നിർമ്മിക്കുന്നതിനും കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുമായി ബ്രിഹൻമുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് ജെ കുമാർ ഇൻഫ്രാപ്രോജക്‌സിന് സ്വീകാര്യത കത്ത് ലഭിച്ചു. 571.01 കോടി രൂപയാണ് മൊത്തം പദ്ധതിച്ചെലവ്. മിഷിഗൺ എഞ്ചിനീയർമാരുമായുള്ള സംയുക്ത സംരംഭം വഴി 60:40 അനുപാതത്തിലാണ് ജെ കുമാർ എൽഎൻഫ്രാ പ്രോജക്ട് ഈ പദ്ധതി സ്വന്തമാക്കിയത്. 342.60 കോടി രൂപയാണ് ഈ പദ്ധതിയിലെ ജെ കുമാർ ഇൻഫ്രയുടെ വിഹിതം.

മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള ജെ കുമാർ ഇൻഫ്രാപ്രോജക്ട്സ് ഒരു നിർമ്മാണ കമ്പനിയാണ്. ഏകീകൃത അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാലാം പാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായം 126.2% വർധിച്ച് 74 കോടി രൂപയായായിരുന്നപ്പോൾ, അറ്റ വിൽപ്പന 12.3% വർധിച്ച് 1,114.45 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച ബിഎസ്ഇയിൽ ജെ കുമാർ ഇൻഫ്രയുടെ ഓഹരികൾ 0.61 ശതമാനം ഉയർന്ന് 290.55 രൂപയിൽ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. 

X
Top