ഡിസംബര്‍ വരെ 21,253 കോടി കടമെടുക്കാൻ കേരളത്തിന് കേന്ദ്രാനുമതിതൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കിൽ കേരളം ഒന്നാമതെന്ന് കേന്ദ്ര റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യ ഏറ്റവുമധികം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ ഉത്പന്നമായി സ്മാർട്ട് ഫോൺകേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് ആര്‍ബിഐയുടെ ലാഭവീതം 2.11 ലക്ഷം കോടിഎണ്ണവിലയിൽ ഇന്ത്യക്കുള്ള ഡിസ്‌കൗണ്ട് പാതിയാക്കി കുറച്ച് റഷ്യ

571 കോടി രൂപയുടെ ഓർഡർ നേടി ജെ കുമാർ ഇൻഫ്രാപ്രോജക്‌സ്

മുംബൈ: മുംബൈയിലെ സെഗ്‌മെന്റ് ലൈനിംഗ് രീതിയോടെ ഡോൺ ബോസ്‌കോ മുതൽ ന്യൂ മലാഡ് ഐപിഎസ് വരെയുള്ള മുൻ‌ഗണനാ മലിനജല ടണൽ-ഫേസ് I രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും നിർമ്മിക്കുന്നതിനും കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുമായി ബ്രിഹൻമുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് ജെ കുമാർ ഇൻഫ്രാപ്രോജക്‌സിന് സ്വീകാര്യത കത്ത് ലഭിച്ചു. 571.01 കോടി രൂപയാണ് മൊത്തം പദ്ധതിച്ചെലവ്. മിഷിഗൺ എഞ്ചിനീയർമാരുമായുള്ള സംയുക്ത സംരംഭം വഴി 60:40 അനുപാതത്തിലാണ് ജെ കുമാർ എൽഎൻഫ്രാ പ്രോജക്ട് ഈ പദ്ധതി സ്വന്തമാക്കിയത്. 342.60 കോടി രൂപയാണ് ഈ പദ്ധതിയിലെ ജെ കുമാർ ഇൻഫ്രയുടെ വിഹിതം.

മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള ജെ കുമാർ ഇൻഫ്രാപ്രോജക്ട്സ് ഒരു നിർമ്മാണ കമ്പനിയാണ്. ഏകീകൃത അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാലാം പാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായം 126.2% വർധിച്ച് 74 കോടി രൂപയായായിരുന്നപ്പോൾ, അറ്റ വിൽപ്പന 12.3% വർധിച്ച് 1,114.45 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച ബിഎസ്ഇയിൽ ജെ കുമാർ ഇൻഫ്രയുടെ ഓഹരികൾ 0.61 ശതമാനം ഉയർന്ന് 290.55 രൂപയിൽ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. 

X
Top