ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയിൽ കമ്പനി കേന്ദ്രികൃത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം 597.94 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സേവന കയറ്റുമതി 10.8 ശതമാനം ഉയർന്നു1.1 ലക്ഷം കോടിയുടെ പ്രതിരോധക്കരാറിന് അനുമതിനവംബറിലെ ജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.68 ലക്ഷം കോടി രൂപ

ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതിയിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം മാസവും ഇടിവ്

കൊച്ചി: യുഎസിലെ പലിശനിരക്ക് വർധനയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കളാൽ, മുൻ സെഷനിൽ ഒരു മാസത്തിനിടെ ഏറ്റവും വലിയ നിലയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം വ്യാഴാഴ്ച ഏഷ്യൻ വ്യാപാരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ക്രൂഡ് വില ഇടിഞ്ഞു.

ബ്രെന്റ് ഫ്യൂച്ചറുകൾ 44 സെൻറ് അഥവാ 0.5% കുറഞ്ഞ് ബാരലിന് 89.18 ഡോളറായി. യുഎസ് വെസ്റ്റ് ടെക്സസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ക്രൂഡ് (WTI) 49 സെൻറ് അഥവാ 0.6% ഇടിഞ്ഞ് 89.17 ഡോളറിലെത്തി.

യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്കിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ വർഷാവസാനത്തോടെ കൂടുതൽ നിരക്ക് വർധനവുണ്ടാകുമെന്ന നിലപാട് കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെയും ഇന്ധന ആവശ്യകതയെയും ബാധിക്കും.

റിഫൈനറികളിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും, റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതിയിലെ കുറവും കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി ഓഗസ്റ്റിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം മാസവും 18.73 ദശലക്ഷം ടണ്ണ് ആയി (എംടി) കുറഞ്ഞു.

പെട്രോളിയം പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് സെൽ (പിപിഎസി) പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം മെയ് മാസത്തിലെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി 20.58 മെട്രിക് ടൺ ആണ്. ജൂണിൽ ഇത് 19.56 മെട്രിക് ടൺ, ജൂലൈയിൽ 19.51 മെട്രിക് ടൺ എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു.

ഓഗസ്റ്റിൽ തുടർച്ചയായി 4% ഇടിവാണുണ്ടായത്. ഉത്സവ സീസണോടെ ഇറക്കുമതി വർധിക്കുമൊന്നാണ് കരുതുന്നത്.

ഓഗസ്റ്റിൽ റഷ്യയിൽ നിന്ന് പ്രതിദിനം 1.46 ദശലക്ഷം ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിലാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തത്. അതേസമയം ജൂലൈയിൽ ഇത് 1.91 ദശലക്ഷം ബാരൽ ആയിരുന്നു. ഇതോടെ റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഇറക്കുമതി തുടർച്ചയായി മൂന്നാം മാസവും ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലെത്തി.

2023 ഓഗസ്റ്റിൽ മൊത്തം 21.9 മെട്രിക് ടൺ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇന്ത്യ സംസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 2022 ഓഗസ്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് 12.2% കൂടുതലാണ്.

സർക്കാർ നടത്തുന്ന റിഫൈനറികളും അവയുടെ സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളും 14.7 മെട്രിക് ടൺ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രൊസ്സസ് ചെയ്തപ്പോൾ, സ്വകാര്യ റിഫൈനറുകൾ 7.2 മെട്രിക് ടൺ ക്രൂഡ് ഓയിൽ സംസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഏപ്രിൽ-ഓഗസ്റ്റ് കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച്, 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ സംസ്കരിച്ചതിൽ 2.6% വളർച്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ മാസം ഇറക്കുമതി ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 2.1 മെട്രിക് ടൺ ക്രൂഡ് ഓയിൽ സംസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

X
Top