ഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യ പുനരുപയോഗം; ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ സാധ്യതകള്‍എംപിസി മീറ്റിംഗ്: നിരക്ക് വര്‍ദ്ധനയുണ്ടാകില്ലെന്ന് ഗോള്‍ഡ്മാന്‍കയറ്റുമതി 2 ട്രില്യണ്‍ ഡോളറിലെത്തുമ്പോള്‍ അവസരങ്ങള്‍ കൂടും – പിയൂഷ് ഗോയല്‍ആര്‍ബിഐ ‘ന്യൂട്രല്‍’ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സിഐഐ പ്രസിഡന്റ്ബാങ്കുകളുടെ വ്യവസായ വായ്പ വളര്‍ച്ച കുറഞ്ഞു; സേവന മേഖല, വ്യക്തിഗത, കാര്‍ഷിക വായ്പ വളര്‍ച്ച മെച്ചപ്പെട്ടു

6,090 കോടി രൂപയുടെ ലാഭം രേഖപ്പെടുത്തി ഐആർഎഫ്‌സി

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ വിപണി കടമെടുക്കൽ വിഭാഗമായ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ (ഐആർഎഫ്‌സി) നികുതിക്ക് ശേഷമുള്ള ലാഭം 37.90 ശതമാനം വളർച്ച നേടി 6,090 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ, കമ്പനിയുടെ നികുതിക്ക് ശേഷമുള്ള ലാഭം (PAT) 4,416 കോടി രൂപയായിരുന്നുവെന്ന് ഐആർഎഫ്‌സി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ, 2021-22 ലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 28.71 ശതമാനം വർധിച്ച് 20,298.27 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു, ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഇത് 15,770.22 കോടി രൂപയായിരുന്നു.
കൂടാതെ, 2021-22 നാലാം പാദത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം മൂന്നാം പാദത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 5,095.81 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 16.39 ശതമാനം വർധിച്ച് 5,931.12 കോടി രൂപയായി. 2021-22 ലെ കമ്പനിയുടെ ആസ്തി 2020-21ൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 36,000 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 14.15 ശതമാനം വർധിച്ച് 41,000 കോടി രൂപയായി. ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായി, 2021-22 വർഷത്തേക്ക് 10 രൂപ മുഖവിലയുള്ള ഒരു ഇക്വിറ്റി ഷെയറിന് ₹ 0.63 എന്ന അന്തിമ ലാഭവിഹിതം ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ശുപാർശ ചെയ്തതായി കമ്പനി അറിയിച്ചു.
മൂലധന വിപണികളിലൂടെയും മറ്റ് വായ്പകളിലൂടെയും വിപുലീകരണത്തിനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ സ്വരൂപിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനിയാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ (ഐആർഎഫ്‌സി).

X
Top